01 mei 2023

1 mei: ecologisten strijden wel nog voor u.

Stakingen voor betere arbeidsvoorwaarden, gevallen van kinderarbeid en mensonwaardige arbeidsomstandigheden, directeurs die 128 keer meer verdienen dan hun gemiddelde werknemer en het die werknemers toch nog moeilijker proberen te maken voor winst… Het is meer dan duidelijk dat de dag van de arbeid nog steeds meer dan nodig is. We zitten vandaag immers met heel wat uitdagingen: Hoe zorgen we voor eerlijke lonen? Hoe zorgen we voor het recht op deconnectie? Hoe zorgen we ervoor dat de welvaart van iedereen veilig wordt gesteld? De antwoorden zullen we niet terugvinden in rechtse recepten die nu ook door progressieven worden overgenomen.

De enige échte oplossing is een sterk, progressief verhaal. Een links verhaal. Onze welvaart garanderen we door mensen te beschermen en aan te moedigen om te werken. Niet door drempels te creëren en niet door te dreigen met het afnemen van uitkeringen. We moeten starten vanuit een positief verhaal en vertrouwen in de mensen. De meeste mensen deugen en het is aan ons om het systeem te veranderen in plaats van de schuld te leggen bij individuen. Op deze dag van de arbeid vragen wij om te investeren in meer en betere begeleiding bij de zoektocht naar een job. Een job die goed aansluit bij je capaciteiten en talenten zorgt ervoor dat het gemakkelijker is om vol te houden en zo zullen er minder mensen uitvallen. We moeten ook werk maken van een aanpak tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, want dat is nog steeds een drempel voor velen om een job te vinden. Die discriminatie zullen we enkel kunnen aanpakken door praktijktesten in te voeren en het alias-principe, waarbij mensen onder een andere naam mogen solliciteren, te verankeren.

Het is vanuit zo’n mensbeeld dat we meer mensen aan de slag zullen krijgen, niet door het wantrouwig mensbeeld dat door te veel politici vandaag wordt uitgedragen. Maar het gaat ook om meer dan enkel mensen aan het werk krijgen: ook de ongelijkheden op de arbeidsmarkt moeten we vandaag aanpakken. Het kan niet dat de top van een bedrijf 128 keer meer verdient dan de gemiddelde werknemers. Wij willen vandaag die ongelijkheid aanpakken en de mensen die het het meest nodig hebben vandaag steunen, in plaats van hen het nog moeilijker te maken. Daarom pleiten wij ervoor om de laagste lonen sneller te laten stijgen en mensen netto meer te laten overhouden.

Enkel op die manier help je de mensen die het vandaag al moeilijk hebben. Enkel zo voer je sociaal, progressief beleid. Als ecologisten maken wij de keuze om vandaag voor u te blijven strijden, terwijl anderen dat niet doen. Door meer begeleiding bij de zoektocht naar een job, te strijden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en de laagste lonen omhoog te halen. Wij blijven ons inzetten voor een rechtvaardige arbeidsmarkt en een rechtvaardige en warme samenleving. 1 mei is de dag dat we die strijd nog eens extra in de verf zetten. Op 1 mei willen we u duidelijk maken, dat wij wél nog voor u strijden. Want ecologisten zullen altijd een sociaal beleid blijven voeren.Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons