Onze landbouw is in crisis, dat weten we al lang. Daarom ging Jong Groen de uitdaging aan, en keurden de leden op het jaarlijks congres een hele resem beleidsmaatregelen goed die ons voedselsysteem duurzaam en toekomstgericht maken. 

Onze minister van Natuur Joke Schauvliege is niet meteen toonbeeld van daadkracht bij het bossen aanplanten. Jong Groen wil hier verandering in brengen! Onder het motto ‘Think big, start small’, roepen we Joke op om een braakliggend terrein in Mechelen te bebossen.

​Minister Schauvliege pakt eindelijk een van de kernproblemen van Vlaanderen aan, het ruimtelijk wanordebeleid. De minister noemt de 'verpaarding' van het platteland. Jong Groen is het met haar eens en formuleert enkele constructieve voorstellen om dit fenomeen tegen te gaan.

Lora Hasenbroekx (17), voorzitster van de Vlaamse Scholieren-koepel (VSK), is ervan overtuigd dat jongeren een luide stem in de maatschappij moeten krijgen en dat ze mee betrokken moeten worden bij het beleid.

Hoe kan de economie het best ingericht worden? In de praktijk zien we dat er grenzen zijn aan het marktmodel. De westerse consumptiemaatschappij kunnen we onmogelijk met de werelbevolking delen omwille van de beperkte ecologische draagkracht. Is er een alternatief mogelijk?

Pagina's