Vrijwilligersvacature Aanspreekpunt Integriteit (API)

Jong Groen probeert steeds zijn werking voor vrijwilligers en leden te verbeteren. Enkele jaren geleden startten we met twee Aanspreekpunten Integriteit. Deze personen werden toen gekozen binnen de Raad van Bestuur. Recent werd beslist om hier aparte functies van te maken. Eén binnen de Raad van Bestuur en één die los van de Raad van Bestuur werkt.

Wat doet een API? 

Jong Groen heeft steeds twee API’s van een andere genderidentiteit. De aanspreekpersoon integriteit is binnen Jong Groen het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met integriteitsschendingen. 

De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder aan waarheidsvinding te doen. 

Verder formuleert de API ook adviezen over preventie activiteiten binnen de organisatie en kan de API het bestuur helpen met het realiseren van initiatieven op dat vlak.

Wij verwachten niet dat je als API meteen over alle competenties beschikt. We geven je ruimte om te groeien en je kan vormingen volgen als het nodig is. 

Taken van de API:

 1. Aanspreekpersoon en eerste opvang

  De API is binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met een integriteitsschending en hier met iemand over willen spreken. 
  • Je luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller
  • Je vormt zich een beeld van de situatie en maakt zelf een inschatting van de feiten in overleg met een intern team of met de hulp van externe experten
  • Op basis van gesprek daarvan zoek je samen met de betrokkenen naar de nodige stappen

 2. Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing

  De API zorgt ervoor dat elke vraag of klacht serieus genomen wordt. De API heeft geen hulpverlenende of onderzoekende rol. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst de API door naar externe instanties binnen hulpverlening, politie en justitie.
  • Je kent de interne procedure en kan deze volgen
  • je bespreekt met de melder of betrokkene mogelijke doorverwijzingen of verleent advies over mogelijke stappen
  • Indien nodig verwijs je door naar naar hulp, bemiddeling of een meldpunt
 3. Preventieactiviteiten en ondersteuning
  • Je zorgt samen met het bestuur dat iedereen op de hoogte is van het bestaan en de rol van de API.
  • Je denk samen met het bestuur na over integriteit en inclusiviteit in de werking van Jong Groen.

Wie ben jij? 

Dit is onze wishlist. Voldoe je niet aan alles maar heb je toch interesse? Solliciteer gerust: wie weet zijn we toch een match

 • Je hebt ervaring met en/of kennis van integriteit en deontologie, binnen of buiten het jeugdwerk:
  • Zo volgde je opleidingen over deontologie, was je al eens aanspreekpunt integriteit bij een organisatie of heb je een relevante opleiding (psycholoog, sociaal werk…) 
 • Je volgde al eens een opleiding rond Aanspreekpunt Integriteit of bent bereid om dit te volgen.
 • Je weet hoe het is om je vrijwillig in te zetten.
 • Omdat je zelf jong (van geest) bent, werk je vlot samen met jongeren.
 • Je hebt inspirerende ideeën over diversiteit en inclusie en wil die in de praktijk brengen in onze werking. 
 • Je hoeft geen lid te zijn van Jong Groen, maar je staat wel open voor onze ecologistische, anti-racistische en feministische visie en je wil bijdragen aan de veilige plek die Jong Groen voor iedereen wil zijn. 
 • Bij Jong Groen is iedereen welkom: jouw talent, competenties, en motivatie zijn voor ons doorslaggevend.

 

Wie zijn wij? 

 • Jong Groen vzw is een erkende en onafhankelijke politieke jongerenbeweging die vanuit een ecologische visie jongeren kansen wil geven om te bouwen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. 
 • Jong Groen wordt draaiende gehouden door twee betaalde medewerkers, een nationaal bestuur van 10 vrijwilligers en een raad van bestuur van 6 vrijwilligers. 
 • Jong Groen heeft twee vrijwillige ‘aanspreekpunten integriteit’ of API’s. Daarvan zetelt één ook binnen de Raad van Bestuur. De werking van de API’s zelf opereert onafhankelijk van de Raad van Bestuur

 

Wat bieden wij? 

 • mogelijkheid tot het volgen van vormingen 
 • een leuk vrijwilligersteam waar je nieuwe mensen leert kennen én ervaring opdoet 
 • ondersteuning, alles gebeurd in overleg met de andere API of de Raad van Bestuur

Hoe werkt de procedure?

 • Geïnteresseerden kunnen zichzelf kandidaat stellen voor deze vrijwilligersfunctie via mail naar [email protected]
  • Voeg een korte motivatie en CV toe aan je kandidatuur.
  • Deadline: 20 augustus 2023
 • De Raad van Bestuur nodigt kandidaten uit voor een gesprek in de week van 21 augustus
 • Op basis van deze gesprekken zal de Raad van Bestuur een voorstel doen van twee API’s die elkaar goed aanvullen. Op de AV van 17 september wordt dit duo voorgesteld en ter goedkeuring voorgelegd.
 • De API’s worden verkozen voor een periode van twee jaar (dus tot sept 2025).

Vragen?

Heb je vragen over deze vrijwilligersvacature? Of heb je interesse en wil je meer weten over Jong Groen? Neem dan contact op met Aimen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Reacties

#detoekomstisvanons