15 okt 2018

Verdeelsleutel voor godsdiensten

Vandaag krijgt de kerk subsidies per inwoner van de parochie. Dit betekent dat ook niet-
katholieken deel uit maken van de groep waar een parochie op kan steunen om subsidies te
krijgen. Echter is dat niet het geval voor Moskeeën of islamitische gemeenschappen. Zij moeten
via allerlei formulieren en onnodige bureaucratie aanvragen doen en krijgen uiteindelijk veel
minder geld voor gebouwen die veel meer bezocht worden. Dit is een absurd systeem die
eerlijker kan. Alle godsdiensten moeten gelijk behandeld worden. Jong Groen pleit voor een gelijk
en eerlijk verdeelsleutel onder alle erediensten. Zo worden buitenlandse geldstromen
tegengegaan. Voor religieus cultureel erfgoed wordt een uitzondering gemaakt. Dit erfgoed
wordt door de overheid gefinancierd los van de religieuze institutie.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons