Vacature medewerker Jong Groen vzw

Vacature deeltijdse/voltijdse medewerker Jong Groen vzw (m/v) - Contract van onbepaalde duur

ORGANISATIE
Jong Groen is een politieke jeugdorganisatie die zich inzet voor een duurzame en sociale samenleving. Jong Groen betrekt jongeren uit alle lagen van de samenleving bij groene politiek door een transparante en laagdrempelige werking uit te bouwen waarin groenprogressieve jongeren elkaar ontmoeten en het groene gedachtegoed verder ontwikkelen en verspreiden.
Jong Groen doet dit door een uitgebreid en gevarieerd activiteitenaanbod te ontwikkelen voor, door en met jongeren. Sinds 1 januari 2007 is Jong Groen vzw gesubsidieerd als vereniging die werkt rond participatie en communicatie door de Vlaamse regering.

ALGEMENE OPDRACHT
De nieuwe medewerker werkt nauw samen met de Jong Groen coördinator en met de vrijwilligers van Jong Groen. Hij/zij zorgt mee voor de ondersteuning van de activiteiten en is verantwoordelijk voor de begeleiding van de afdelingen van Jong Groen.

TAKEN
Activiteiten
Samen met het bestuur en andere vrijwilligers bereid je activiteiten voor. Je neemt een deel van de praktische organisatie voor je rekening en zorgt ervoor dat de activiteit logistiek niets tekort komt.

Afdelingsbegeleiding
Je biedt een brede waaier aan ondersteuning aan de lokale afdelingen van Jong Groen. Je bezoekt de afdelingen en begeleidt hen bij het opzetten van een performante interne en externe werking, leuke en interessante activiteiten en een degelijke communicatie. Je geeft advies bij het opzetten van politieke of ludieke acties, bijvoorbeeld door het uitwerken van formats.

Administratie
Je zorgt er mee voor dat vergaderingen binnen Jong Groen vlot kunnen verlopen door het voorzien van de nodige documenten, het versturen van uitnodigingen, agenda's en verslagen. Je verstuurt duidelijke en overzichtelijke mailings voor activiteiten en afdelingen.
Via een geautomatiseerd systeem volg je de ledenadministratie op van Jong Groen en ook deze van de lokale afdelingen.

PROFIEL
Je bent jong van geest en bent thuis in de leefwereld van jongeren en het jeugdwerk. Als vrijwilliger of als beroepskracht deed je ervaring op in het (lokaal) jeugdwerk. Je hebt inzicht in de werking en de dynamiek van groepen en kan hen intensief begeleiden. Je hebt dan ook geen probleem met flexibele werkuren voor avondvergaderingen of activiteiten in het weekend.
Je bent een goede organisator waarbij je de details niet uit het oog verliest. Je communiceert duidelijk en correct zowel mondeling als schriftelijk.
Je kan vrijwilligers motiveren en warm maken voor waar Jong Groen voor staat, voor wat de organisatie uitdraagt en opzet. Het groene gedachtegoed is jou dan ook niet vreemd. Tegelijk ben je diplomatisch, hak je wanneer nodig knopen door en kan je om met stress op drukke momenten.
Je kan efficiënt werken, zowel zelfstandig en in teamverband. Hierbij respecteer je deadlines en werk je punctueel bij het uitvoeren van administratieve opdrachten. Je gaat ook verantwoord om met de financiële middelen die Jong Groen ter beschikking heeft.
Je kan vlot overweg met een computer en Windows software (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

Deze vacature staat ook open voor pas afgestudeerden. Werken bij Jong Groen impliceert dat je achter de visie en doelstellingen van Jong Groen staat.

AANBOD

  • Een deeltijds (3/5 of 4/5) of voltijds contract (38 uren per week) van onbepaalde duur, met proefperiode van 6 maanden. Momenteel is nog geen duidelijkheid over alle subsidies voor 2013. Dit wordt zo snel mogelijk uitgeklaard. Indien financieel mogelijk wordt een voltijds contract aangeboden.
  • Een verloning volgens PsC 329 B1c, medewerker categorie 1
  • Afwisselend werk met gemotiveerde jonge mensen en ruimte voor initiatief 
  • Snelle indiensttreding 
  • Een leerrijke en stimulerende werkomgeving 
  • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (werkplaats op wandelafstand van het station Brussel-Zuid) 
  • De selectie gebeurt op basis van competenties, ongeacht geslacht en afkomst. Je curriculum vitae en je motivatiebrief zullen anoniem aan de selectiecommissie bezorgd worden om een zo eerlijk mogelijke selectie te kunnen maken.

SELECTIE
Op vrijdag 18 januari 2013 worden selectiegesprekken georganiseerd. Mogen we je vragen deze datum alvast vrij te houden?
Op woensdag 16 januari 2013 contacteren we je indien jouw kandidatuur weerhouden is voor het verdere verloop van de procedure. De kandidaturen zullen met de nodige discretie behandeld worden.

SOLLICITEREN
Ten laatste op donderdag 10 januari 2013. Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae (beiden in Word) naar vacature [at] jonggroen.be.
Geef in je brief aan of je al dan niet zowel geïnteresseerd bent in een voltijdse als een deeltijdse job.

PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Plaats van tewerkstelling: Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
  • Uurregeling: werkuren worden in overleg bepaald
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk

NOG VRAGEN?
Voor meer inlichtingen kan je vanaf 23 december contact opnemen met Katrien Vanhove (telefoon: 0499 170 493 of email: katrien.vanhove [at] jonggroen.be)