16 okt 2018

Tegen het uitbreiding van de luchthaven van Zaventem en afbouwen van regionale luchthavens

Jong Groen is tegen de uitbreiding van de luchthaven in Zaventem en wilt de regionale
luchthavens afbouwen! Jong Groen is tegen elke vorm van overheidssteun aan de vervuilende
luchtvaartsector, aangezien dit nefast is voor het klimaat. De uitstoot van de luchtvaart zal met
300 procent stijgen tegen 2030 en wij willen niet dat Zaventem daaraan bijdraagt. België en de
EU dienen daarentegen sterk te investeren in het bestaande treinnet om zo internationale
treinreizen eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken. Dit komt niet enkel het klimaat ten
goede: het verhoogt ook de efficiëntie voor reizen binnen de EU en kan heel wat jobs creëren.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons