Jong Groen kan zich wel vinden in het voorstel van Minster van onderwijs Pascal Smet. De Minister stelde voor het vak economie te verplichten vanaf de eerste graad secundair onderwijs. Zeker dezer dagen zullen jongeren vragen hebben bij wat zich allemaal boven hun hoofden afspeelt.
Minister van Onderwijs, Pascal Smet, pakt het spijbelprobleem bij jongeren aan door van 350 gezinnen waarvan de kinderen hardnekkig spijbelen, de schooltoelage terug te vorderen. We begrijpen niet dat de Minister van Onderwijs eerst zijn stok bovenhaalt vooraleer hij werk maakt van zijn ‘spijbelactieplan'.
De helft van de jongeren die deze week aan het eerste jaar universiteit beginnen, zal mislukken. Bart Dhondt, voorzitter Jong Groen! reageert verontwaardigd: "Als slechts 1 op 2 studenten in hun eerste jaar slagen, dan is er overduidelijk nood aan een betere begeleiding."
Jong Groen! pleit voor een hervorming van het secundair onderwijs: het uitstellen van studiekeuze en de invoering van een comprehensieve middenschool tot 14 jaar. In de tweejarige opleiding krijgen alle leerlingen zowel algemene, creatieve als technische vorming.
Hoger onderwijs moet een haalbare optie zijn voor elke jongeren die zijn of haar middelbaar onderwijs op geslaagde wijze afrondt. Jong Groen! kiest voluit voor een democratisch onderwijs met lage studiekosten en een voorbereiding hierop voor elke leerling die de stap hier naartoe wenst te maken.

Pagina's