Jong Groen! wil het gebruik van het openbaar vervoer zoveel mogelijk aanmoedigen. Het is immers de meest duurzame vorm van mobiliteit. Voor Jong Groen! moeten trein, tram en bus de meest toegankelijke en democratische manier worden om zich te verplaatsen. Alleen zo zorg je ervoor dat jongeren ook na hun studieloopbaan massaal het openbaar vervoer blijven gebruiken.
Je vlot en veilig kunnen verplaatsen is een basisrecht. Verkeersveiligheid is een speerpunt voor Jong Groen!. Wij trekken volop de kaart van de fiets en het openbaar vervoer.
Staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe zal deze ochtend raar hebben opgekeken bij aankomst op zijn kabinet. Actievoerders van Jong Groen! tekenden er deze nacht immers silhouttes van verkeersslachtoffers op de weg. Bij de start van het nieuwe schooljaar wil Jong Groen! de staatssecretaris oproepen om werk te maken van een fietsvriendelijk mobiliteitsbeleid.
Staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe pleitte ervoor om de alcohollimiet voor jonge autobestuurders te verlagen naar 0,2 promille. Voor Jong Groen! is deze discriminatie onaanvaardbaar: voor elke autobestuurder, ongeacht de leeftijd, moet de lat gelijk liggen. Voor Jong Groen! moet Schouppe vooral werk maken van veiligere wegen en een verhoogde pakkans.

Pagina's