De regering zet door de besparingen bij de NMBS treinreizigers in hun hemd. Dat nam Jong Groen dan ook letterlijk. Jong Groen reageert met een actie op het nieuwe vervoersplan van de NMBS dat in het najaar van kracht wordt.

Jong Groen reageert verontwaardigd op de aankondiging van BRIK om het voordeeltarief voor studenten af te schaffen. Met de beslissing van BRIK zet de Vlaamse regering 8.000 studenten in de kou en schuift ze de zwarte piet door naar het Brussels Gewest.
De bebouwing in Vlaanderen is te gespreid en dat zorgt voor grote vervoersstromen. Jong Groen wil enerzijds de vervoersbehoefte beperken en anderzijds passagierstransport duurzamer maken. De vervoersvraag verkleint wanneer mensen dichter bij hun werk wonen oof kunnen thuiswerken.
De NMBS besliste onlangs dat vanaf 23 augustus iedereen die aan het loket of per telefoon een internationaal treinticket koopt € 7 extra moet betalen. Jong Groen! vindt dit een fout signaal en voert op donderdag 26 augustus actie aan het station van Antwerpen-Centraal.
Vrijdagavond stapt de kotstudent op een overvolle trein naar huis. Zondagavond volgt hetzelfde liedje, een propvolle trein richting kot. Jong Groen! vraagt aan daarom aan de NMBS een hogere treincapaciteit op vrijdag- en zondagavond en de introductie van daluurtarieven buiten de spits.

Pagina's