Om een verdere opwarming van de aarde te vermijden, is er nood aan een ambitieus en radicaal klimaatbeleid. Jong Groen! pleit dan ook voor een nationale klimaatwet. Daarin worden duidelijke, bindende reductiedoelstellingen op korte, middellange en lange termijn vastgelegd. Gerommel in de marge zal niet volstaan.
Voor Jong Groen! gaat het vraagstuk over de inrichting van de economie principieel en fundamenteel over rechtvaardigheid. Hoe economie gebeurt en ingericht wordt, is geen te nemen of te laten feit. Jong Groen! trekt voluit de kaart van de ecologische economie.
Globalisering is een feit. Terwijl de economische globalisering zeer snel gaat, verloopt de globalisering op het politieke niveau uiterst traag. Voor Jong Groen! staat andersglobalisering in het teken van duurzaamheid, zodat de behoeftebevrediging in het heden niet langer de toekomst hypothekeert.
Klimaatminister Paul Magnette organiseert de komende maanden een pompeuze lenteconferentie over de klimaatopwarming. Voor Jong Groen! is zoiets onbegrijpelijk: de tijd van onderzoek en overleg ligt achter ons, het is hoog tijd voor een ambitieus klimaatbeleid. Bij de lancering van de lenteconferentie voerde Jong Groen! dan ook actie.

Pagina's