Het nucleair forum slaat ons dezer dagen om de oren met haar slogans. Er valt simpelweg niet aan te ontsnappen: op straat, in de krant, en ook in de stations adverteert men massaal. Voor Jong Groen is het welletjes.

Na de teleurstellende klimaattop in Kopenhagen moeten de regeringsleiders volgens Jong Groen! en écolo j met ambitie naar Cancún gaan. De uitdagingen zijn niet min. Zo moet er een internationaal akkoord komen om de uitstoot van broeikasgassen door industrielanden met 30% te laten zakken tegen 2020.
Jong Groen! roept alle partijen op om bij de komende kiescampagne hun ecologische voetafdruk gevoelig te verminderen. Ook de campagne-uitgaven van partijen moeten dalen. Dat is goed voor het leefmilieu én voor de geloofwaardigheid van de politiek.
De economie vergroenen en moderniseren doe je niet door bijkomend te investeren in oude en vervuilende technologieën. Jong Groen! wijst het voorstel van Jong CD&V om een nieuwe kerncentrale te bouwen dan ook resoluut af. Nieuwe kerncentrales bouwen is ecologische en economische waanzin.
We springen op dit moment niet duurzaam om met energie. Er is een echte energierevolutie nodig. Energiebesparing en het efficiënter opwekken en gebruiken van energie zijn daarbij cruciaal. Daarnaast trekt Jong Groen! volop de kaart van de hernieuwbare energie. Naast een gezond leefmilieu op, kan een groene energiebeleid ook duizenden banen opleveren in de groene energiesector.

Pagina's