Sinds september staan de kranten er vol van: deze winter kampen we mogelijks met een stroomtekort. Dit is het gevolg van de grote Belgische afhankelijkheid van kernenergie. Om het gebrek aan beleid aan te klagen, voerde Jong Groen actie op meer dan tien plaatsen in Vlaanderen.

Wie Vlaanderen vanuit de lucht bekijkt of op een plan het bebouwde ten opzichte van het onbebouwde terrein plaats, merkt dat de grote, aaneengesloten stukken open ruimte schaars zijn. Steden en dorpen, steenwegen en lintbebouwing versnipperen heel Vlaanderen.
Vlaanderen gebruikt het concept van ‘de 13 centrumsteden plus Brussel'. Wie de werkelijke structuur van Vlaanderen bekijkt, merkt dat de bebouwing in Vlaanderen sterk verspreid is. Jarenlang hield het beleid mensen weg uit de stad en stimuleerde hen om een eigen (vrijstaande) woning te kopen in een dorpje onder de kerktoren.
De impact van een stad op het leefmilieu is enorm. De stad moet rekening houden met de eindigheid van fossiele brandstoffen en de gevaren van nucleaire energie. Zoveel mogelijk gebruik maken van en investeren in hernieuwbare energie, moet hand in hand gaan met het laten dalen van energieverbruik.
De stad heeft een grote behoefte aan in- en uitstromende materialen. 90% van de gekochte spullen ligt binnen het half jaar weer in de vuilnisbak. Op stortplaatsen zijn nog vele, kostbare materialen te vinden.Volgens Jong Groen kan dit efficiënter. Afval dat nog bruikbaar is, moet maximaal gerecupereerd worden.

Pagina's