Onze landbouw is in crisis, dat weten we al lang. Daarom ging Jong Groen de uitdaging aan, en keurden de leden op het jaarlijks congres een hele resem beleidsmaatregelen goed die ons voedselsysteem duurzaam en toekomstgericht maken. 

Jong Groen ziet de stad niet als een probleem, maar als de oplossing voor de uitdagingen waar we als samenleving voor staan. De toekomst ligt in de steden, maar er moet voldoende levenskwaliteit zijn in de stad. Hoe creëren we die levenskwaliteit? Hoe krijgen we een duurzame stad die opgewassen is tegen de grote demografische en ecologische druk?

Vorig jaar hebben we tijdens ons congres ‘Food for thought’ standpunten gevormd over onze voedselsystemen. Hierin stonden onder meer begrippen als duurzame landbouw en het voorzorgsprincipe centraal. Er bleef echter discussie over of GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen) een rol kunnen spelen hierin. Daarom hebben we beslist om op dit vlak een vervolg te geven aan het congres en na een debat hierover onze standpunten in te nemen.

Het is zondagavond, ik heb de keuze tussen een filmpje op Netflix en een milieudocumentaire in het cultureel centrum. Het lijkt een simpele keuze nietwaar? De gevolgen waren helaas niet gering. De documentaire Cowspiracy van Kip Anderson zou mijn leven grondig overhoop halen.

Jong Groen ijvert voor een ambitieus, globaal, rechtvaardig en bindend klimaatakkoord waarbij alle landen – ook groeilanden zoals China, India en Brazilië – zich engageren om de koolstofuitstoot drastisch te verlagen. Enkel zo kunnen we de opwarming van de aarde tegengaan.

Pagina's