Jong Groen! is boos over de beslissing van het Liedekerkse schepencollege om kinderen die het Nederlands niet machtig zijn voortaan te weigeren voor deelname aan de speelpleinwerking. Opmerkelijk is de houding van Marino Keulen. Hij veroordeelde de maatregel, terwijl hij als minister van huisvesting zelf een taalcriterium voor sociale huurwoningen heeft ingevoerd.
Jong Groen! maakte al eerder duidelijk dat het nieuwe financieringsdecreet voor het hoger onderwijs van minister Vandenbroucke geen goede idee is. Ondanks een aantal verbeteringen aan het ontwerp krijgt ook het uiteindelijke decreet een onvoldoende. Op vraag van Jong Groen! zal de Groen!-fractie het decreet over de financiering van het hoger onderwijs bij de stemming in het Vlaams parlement niet goedkeuren.
Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke heeft de mond vol van gelijke onderwijskansen. Jong Groen! is echter niet helemaal overtuigd. Kansengroepen dreigen immers de dupe te worden van het nieuwe financeringsdecreet voor het hoger onderwijs. Samen met Groen! was Jong Groen! dan ook aanwezig op de betogingen van studenten en onderwijsvakbonden.
Afgelopen zaterdag organiseerden Jong Groen! en Groen!Plus een colloquium over intergenerationele solidariteit, ontspannen loopbanen en volwaardige pensioenen. Op het colloquium waren mensen uit de academische wereld en het middenveld te gast. Voor Jong Groen! en Groen!Plus is het alvast duidelijk dat de plannen van de oranje-blauwe onderhandelaars onvoldoende zijn.
Naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging voerde Jong Groen! actie om nogmaals de aandacht te vestigen op de administratieve rompslomp waarmee jeugdbewegingen geconfronteerd worden. Eén van de knelpunten qua administratieve overlast zijn de attesten voor de fiscale aftrekbaarheid van jeugdwerkinitiatieven. Tijdens een actie voor zijn kabinet kaartte Jong Groen! het probleem aan bij minister van jeugd Bert Anciaux.

Pagina's