Vandaag werd in Brussel actie gevoerd naar aanleiding van de Respact-campagne. Jong Groen! was ook van de partij samen met écolo j. De studiekosten in het hoger onderwijs moeten immers dalen. Concreet pleit Jong Groen! voor meer en hogere beurzen, een studiekostenindex en een maximumfactuur.
De ondersteuning van het plaatselijke jeugdwerk vormt in Vlaanderen een kerntaak van de lokale overheid. Jeugdwerkinfrastructuur is daarbij vaak een prioriteit. In Peper staan we stil bij het duurzame karakter van jeugdwerkinfrastructuur. Zijn groene jeugdlokalen de toekomst?
Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het definitief: minister van Defensie Pieter De Crem voert de vrijwillige legerdienst in. Jong Groen! liet eerder al weten dat de invoering van de vrijwillige legerdienst geen goed idee is. Nu de modaliteiten van het voorstel bekend zijn, is dit nog meer het geval.
Op de laatste dag van 2008 organiseerden enkele NGO's en middenveldorganisaties een protestmanifestatie in Brussel. Jong Groen! tekende present. Samen riepen we op om een einde te maken aan de gruwelijke bombardementen op het dichtbevolkte Gaza.
Yves Leterme blijft verbazen. Deze ochtend verklaarde hij dat we pas in 2012 een begroting in evenwicht mogen verwachten. Voor Jong Groen! is dat onaanvaardbaar. Tekorten boeken betekent immers een factuur doorschuiven naar de jonge generaties, terwijl die ook de kosten voor de vergrijzing zullen moeten dragen.

Pagina's