Een eerste baan vinden is niet eenvoudig: niet voor jongeren met een hoger diploma en al helemaal niet voor laaggeschoolden en schoolverlaters zonder diploma. Tewerkstelling voor starters, hooggeschoold en laaggeschoold, is een specifiek probleem dat ook bijzondere aandacht vraagt.
Vlaanderen en Brussel hebben veel kunstenaarstalent: muzikanten, acteurs, beeldende kunstenaars,... Overal zijn jonge mensen bezig hun talenten te ontplooien. Jong Groen! wil hen zo goed mogelijk ondersteunen in hun artistieke ontplooiing en in hun eventuele loopbaan.
Om het administratieve en organisatorische werk van fuiforganisatoren te verminderen, pleit Jong Groen! voor de algemene invoering van een feestloket per gemeente. Bij dit feestloket kunnen organisatoren terecht met alle vragen van organisatorische aard. Ze hoeven dan niet meer van de ene dienst naar de andere te lopen. Bij het feestloket krijgen ze alle nodige documenten in één keer.
Jong Groen! gelooft in de kracht van participatie van kinderen en jongeren aan beleid. Participatie versterkt immers het beleid en heeft positieve gevolgen voor de betrokken kinderen en jongeren. Zo leren ze waar beleidsmakers mee bezig zijn. Resultaat is een grotere bewustwording, die er voor kan zorgen dat ze ook in de toekomst de richting van het beleid richting willen bepalen.
Kinderen en jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor marketeers. Ze zijn echter extra kwetsbaar en afhankelijk. Ons land loopt helaas achter op het vlak van consumentenbescherming van jongeren. Volgens Jong Groen! moeten politici, het onderwijs, bedrijven en ouders de handen in elkaar slaan om hierin verandering te brengen.

Pagina's