Veel burgers leven met het gevoel dat de politiek beslissingen boven hun hoofd neemt. Vaak is de beslissingsmacht geconcentreerd bij bestuursorganen en die staan ver af van de burger. De democratische macht ligt niet bij de burgers, maar eerder bij een politieke toplaag.
Dat de toekomst van de generaties X, Y, Z en de daaropvolgende er minder rooskleurig uitziet dan deze van de babyboomers weten we al langer. Het klimaat verandert. De biodiversiteit gaat achteruit. Wij, de jongeren, zullen alsmaar langer moeten werken. Jammer genoeg stopt het verhaal hier niet.

Vandaag presenteerden Jong Groen! en écolo j samen hun prioriteiten voor de komende verkiezingen. Onder het motto "Vijf problemen, cinq solutions" schuiven de groene jongeren vijf concrete voorstellen naar voor: een federale kieskring, een klimaatwet, een jongerencontract, betere wettelijke pensioenen en een mobiliteitspas voor jongeren.

Deze week raakte bekend dat minister van Werk Joëlle Milquet werkt aan nieuwe regels voor studentenarbeid. Voortaan zullen studenten 50 dagen per jaar mogen werken. Jong Groen! is niet zo gelukkig met het voorstel en waarschuwt voor een te sterke concurrentie voor gewone werkzoekenden.
Wat betreft jeugdwerkinfrastructuur staat één ding vast: er wordt een gefragmenteerd beleid gevoerd dat niet effectief is. Jong Groen! vindt een beleid dat voorziet in een structurele aanpak van alle jeugdwerkinfrastructuur noodzakelijk.

Pagina's