Je zal maar eens op zoek gaan naar een job als jongere vandaag, met een jeugdwerkloosheid die al 20 jaar stijgt Vorige vrijdag maakte de FOD Economie bekend dat een kwart van de jongeren in België geen job vindt en dat de trend zich zelfs verder zet.

30 mei 2013 gaat de geschiedenis in als een roetzwarte dag. De dag waarop het federaal parlement onverdraagzaamheid installeerde, de scheiding der machten heeft uitgehold en het middenveld negeert.

In Mechelen hebben 100 jongeren uit alle uithoeken van Europa actie gevoerd voor meer jobs voor jongeren. Jongeren die vandaag een job zoeken voelen de arbeidsmarkt aan als een stoelendans: hoe langer, hoe meer jobs er verdwijnen.

Jong Groen kijkt al sinds lange tijd erg kritisch naar het systeem van de GAS-boetes en in het bijzonder naar een toepassing op jongeren en minderjarigen.
We leven in een diverse maatschappij. Veel verschillende soorten mensen wonen samen en met name in een stad is de smeltkroes van waarden en culturen het grootst. Dat wordt vaak als negatief gezien, maar volgens Jong Groen is het de uitgelezen kans om van elkaar te leren.

Pagina's