De crisis slaat harder en harder toe. In de eerste plaats bij jongeren. Er zijn minder vacatures, dubbel pech voor wie afstudeert, want minder jobkeuze en bovendien hardere concurrentie van mensen met ervaring. Waar zit het dan fout en vooral wat kunnen we er aan doen? Dat was de rode draad doorheen het werkjaar 2012-2013 van Jong Groen.

Onze maatschappij is geëvolueerd. Vriendschapsbanden worden belangrijker, soms zelfs belangrijker dan familiale banden. Het gezin is niet meer de enige hoeksteen van de samenleving. De vraag rijst hoe we op deze nieuwe maatschappelijke evolutie kunnen inspelen. Volgens Jong Groen is het erkennen van wettelijke vriendschap een volgende stap in onze maatschappelijke evolutie.

Overleg en bemiddeling in plaats van geldboetes voor overlast, wijkbudgetten die lokale creativiteit stimuleren, betaalbaar wonen door Community Land Trusts, lokale energieproductie en een actieplan dat kinderarmoede bestrijdt. Dat zijn de vijf lokale prioriteiten die Jong Groen bepaalde op haar congres Jong Lokaal in februari 2012.

In 2009 hield Jong Groen haar Congres 2.0. Jeugd en cultuur was daar een onderdeel van. Jeugdbeleid staat niet op zich. Heel veel beleidsbeslissingen hebben invloed op kinderen en jongeren. Er is dus meer nodig dan een goed jeugdbeleid. Jong Groen pleit dan ook voor een geïntegreerde aanpak waarbij ook in andere beleidsdomeinen aandacht is voor jeugd.

Na de verijdelde aanslag in Verviers grijpt de regering fors in tegen terreur. Begrijpelijk, niemand wil door een te laks optreden terroristen in hun aanslag zien lukken. Meer zelfs, Jong Groen vindt de lijst nog te kort.

Pagina's