Op de laatste dag van 2008 organiseerden enkele NGO's en middenveldorganisaties een protestmanifestatie in Brussel. Jong Groen! tekende present. Samen riepen we op om een einde te maken aan de gruwelijke bombardementen op het dichtbevolkte Gaza.
Voor Jong Groen! gaat het vraagstuk over de inrichting van de economie principieel en fundamenteel over rechtvaardigheid. Hoe economie gebeurt en ingericht wordt, is geen te nemen of te laten feit. Jong Groen! trekt voluit de kaart van de ecologische economie.
Globalisering is een feit. Terwijl de economische globalisering zeer snel gaat, verloopt de globalisering op het politieke niveau uiterst traag. Voor Jong Groen! staat andersglobalisering in het teken van duurzaamheid, zodat de behoeftebevrediging in het heden niet langer de toekomst hypothekeert.
De voorbije weken heeft kersvers minister van Defensie Pieter De Crem zich laten opmerken met enkele omstreden voorstellen en uitspraken. Als De Crem de kemels aan dit tempo blijft opstapelen, lijkt zijn loopbaan als minister een kort leven beschoren. In afwachting van een vroegtijdige aftocht, kreeg De Crem vandaag alvast speelgoedsoldaatjes overhandigd door een delegatie van Jong Groen!.

Pagina's