Aangezien Minister President Peeters niet naar Rio ging, bracht Jong Groen Rio+20 naar Peeters. Een twintigtal jongeren verzamelden voor het kabinet en zorgden er voor een Braziliaans sfeertje. Een delegatie werd er ontvangen door de Minister President.
De groenen mogen dan wel groeien in Europa, de opvallendste ontwikkeling van de voorbije Europese verkiezingen is toch dat er in deze crisistijd opnieuw een verrechtsing is gekomen. Het heeft er alle schijn van dat de middenklasse pragmatisch gekozen heeft voor de relatieve zekerheid van centrumrechts.

Als minister deed De Crem een aantal tegenstrijdige uitspraken over de aanwezigheid van kernwapens in Kleine Brogel. Hij maakte een niet geheel nuchter uitstapje in New York. En hij voerde de vrijwillige legerdienst in. Peper maakt een tussentijdse evaluatie.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het definitief: minister van Defensie Pieter De Crem voert de vrijwillige legerdienst in. Jong Groen! liet eerder al weten dat de invoering van de vrijwillige legerdienst geen goed idee is. Nu de modaliteiten van het voorstel bekend zijn, is dit nog meer het geval.
Jong Groen! en écolo j ontwikkelden samen een visietekst over de toekomst van de Europese Unie. In die tekst staan enkele opmerkelijke voorstellen. Zo wordt er ondermeer gepleit voor een pan-Europees referendum over een nieuw Verdrag, de oprichting van een Europees Agentschap voor Groene Energie, een Europese kieskring en het ontwikkelen van een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid.

Pagina's