Er is al heel wat inkt gevloeid over de debacles bij Fortis en Dexia. Gezien de impact kan een parlementaire onderzoekscommissie naar de oorzaken van deze crisis niet uitblijven. In afwachting daarvan, roept Jong Groen! alvast de politici-bestuurders van Dexia op om hun presentiegelden terug te storten.
We springen op dit moment niet duurzaam om met energie. Er is een echte energierevolutie nodig. Energiebesparing en het efficiënter opwekken en gebruiken van energie zijn daarbij cruciaal. Daarnaast trekt Jong Groen! volop de kaart van de hernieuwbare energie. Naast een gezond leefmilieu op, kan een groene energiebeleid ook duizenden banen opleveren in de groene energiesector.
Voor Jong Groen! gaat het vraagstuk over de inrichting van de economie principieel en fundamenteel over rechtvaardigheid. Hoe economie gebeurt en ingericht wordt, is geen te nemen of te laten feit. Jong Groen! trekt voluit de kaart van de ecologische economie.
Globalisering is een feit. Terwijl de economische globalisering zeer snel gaat, verloopt de globalisering op het politieke niveau uiterst traag. Voor Jong Groen! staat andersglobalisering in het teken van duurzaamheid, zodat de behoeftebevrediging in het heden niet langer de toekomst hypothekeert.
Op aandringen van de Vlaamse regeringspartijen zal Groen! niet langer betrokken worden bij de communautaire onderhandelingen. Jong Groen! is erg verontwaardigd over deze beslissing. Partijen die het economisch regionalisme van Kris Peeters & co niet onderschrijven zijn blijkbaar niet meer welkom aan de onderhandelingstafel. Met het wegvallen van Groen! lijken de kansen op een evenwichtig akkoord nog kleiner.

Pagina's