De economie vergroenen en moderniseren doe je niet door bijkomend te investeren in oude en vervuilende technologieën. Jong Groen! wijst het voorstel van Jong CD&V om een nieuwe kerncentrale te bouwen dan ook resoluut af. Nieuwe kerncentrales bouwen is ecologische en economische waanzin.
Woensdagochtend overhandigden enkele jonge politici, van meerderheid en oppositie, een nieuwjaarsbrief aan de Wetstraat 16. De boodschap is duidelijk. Het is hoog tijd voor een echt begrotingsbeleid, de federale regering moet de toekomst voorbereiden in plaats van ze om zeep te helpen. Jong Groen! was ook van de partij.
Omdat de huidige regeling complex is, dringt Jong Groen! aan op hervorming en vereenvoudiging van het systeem van studentenarbeid. Bij zo'n hervorming moet zeker ook rekening gehouden worden met de gevolgen voor reguliere werknemers en de grote groep jonge werkzoekenden.
De Groene New Deal zet massaal in op de sectoren van de toekomst: hernieuwbare energie, isolatie, groene high tech, recyclagesector,... Zo kunnen we niet alleen bestaande arbeidsplaatsen veilig stellen, maar ook een heleboel nieuwe jobs realiseren.
Een eerste baan vinden is niet eenvoudig: niet voor jongeren met een hoger diploma en al helemaal niet voor laaggeschoolden en schoolverlaters zonder diploma. Tewerkstelling voor starters, hooggeschoold en laaggeschoold, is een specifiek probleem dat ook bijzondere aandacht vraagt.

Pagina's