De armoedecijfers liegen er niet om. Het aantal mensen in armoede is hoog, té hoog. Jong Groen wil een grondige aanpak van het probleem. Het is tijd voor een warme samenleving. Om dit te verwezenlijken schuiven we een hele reeks eisen naar voor.

De crisis slaat harder en harder toe. In de eerste plaats bij jongeren. Er zijn minder vacatures, dubbel pech voor wie afstudeert, want minder jobkeuze en bovendien hardere concurrentie van mensen met ervaring. Waar zit het dan fout en vooral wat kunnen we er aan doen? Dat was de rode draad doorheen het werkjaar 2012-2013 van Jong Groen.

In 2009 hield Jong Groen haar Congres 2.0. Jongeren en geld was daar een onderdeel van. Je vindt hier standpunten over activering van starters, een groene new deal, betaalbare huisvesting, mobiliteit en bescherming van jonge consumenten.

Jong Groen kan zich wel vinden in het voorstel van Minster van onderwijs Pascal Smet. De Minister stelde voor het vak economie te verplichten vanaf de eerste graad secundair onderwijs. Zeker dezer dagen zullen jongeren vragen hebben bij wat zich allemaal boven hun hoofden afspeelt.
Deze week raakte bekend dat minister van Werk Joëlle Milquet werkt aan nieuwe regels voor studentenarbeid. Voortaan zullen studenten 50 dagen per jaar mogen werken. Jong Groen! is niet zo gelukkig met het voorstel en waarschuwt voor een te sterke concurrentie voor gewone werkzoekenden.

Pagina's