Na het bochtenwerk van de voorbije maanden lijkt het einde van het kartel toch nabij. Jong Groen! roept de leden van CD&V op om met het congres zaterdag het kartel definitief op te blazen. Ons land heeft immers nood aan een regering en een evenwichtige staatshervorming. Met de N-VA aan boord is dit onmogelijk.
Jong Groen! kiest resoluut voor een federaal België met duidelijk afgebakende bevoegdheden voor de gewesten, de gemeenschappen en de federale overheid. We pleiten voor de invoering van een federale kieskring, waarbij een aantal parlementsleden in het hele land verkozen kunnen worden.
Op aandringen van de Vlaamse regeringspartijen zal Groen! niet langer betrokken worden bij de communautaire onderhandelingen. Jong Groen! is erg verontwaardigd over deze beslissing. Partijen die het economisch regionalisme van Kris Peeters & co niet onderschrijven zijn blijkbaar niet meer welkom aan de onderhandelingstafel. Met het wegvallen van Groen! lijken de kansen op een evenwichtig akkoord nog kleiner.
Sinds enkele maanden is de Mosquito niet uit het nieuws te slaan. Jong Groen! vraagt nu aan alle lokale besturen om een expliciet verbod op Mosquito's uit te vaardigen. Hiervoor werd een motie ontwikkeld, waarmee Groen!-mandatarissen in gans Vlaanderen een verbod zullen voorstellen in de gemeenteraad van hun gemeente of stad.
Jong Groen! is boos over de beslissing van het Liedekerkse schepencollege om kinderen die het Nederlands niet machtig zijn voortaan te weigeren voor deelname aan de speelpleinwerking. Opmerkelijk is de houding van Marino Keulen. Hij veroordeelde de maatregel, terwijl hij als minister van huisvesting zelf een taalcriterium voor sociale huurwoningen heeft ingevoerd.

Pagina's