Jong Groen! roept alle partijen op om bij de komende kiescampagne hun ecologische voetafdruk gevoelig te verminderen. Ook de campagne-uitgaven van partijen moeten dalen. Dat is goed voor het leefmilieu én voor de geloofwaardigheid van de politiek.
Terwijl voor Jean-Luc Dehaene de deadline om de BHV-knoop te ontwarren nadert, kijkt Jong Groen! al vooruit. In een visietekst, getiteld "Nieuwe structuren voor een nieuw België", kiest Jong Groen! ondermeer voor een federalisme met drie gewesten, een federale kieskring, een nieuwe financieringswet en meertalige administraties.

Het is er vuil, men spreekt er geen Nederlands en het is er gevaarlijk. Neen Brussel, je blijft er beter weg. Dat beeld klopt echter niet. Brussel is een jonge, bruisende stad met prachtige huizen, lanen en parken. Een portret van die onbekende schoonheid die Brussel is.

Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering was nog maar een dag oud en er werd al meteen tegen gezondigd. Het is meteen duidelijk geworden dat Peeters II vooral lippendienst bewijst aan een meer efficiënte overheid. De beleidsdomeinen zijn nu volledig versnipperd. Voor Jong Groen! is deze verdeling onbegrijpelijk.

Soms heeft Louis Tobback een punt. Deze week kondigde hij aan dat Leuven, Diest, Aarschot en Tienen voor een aantal beleidsdomeinen een samenwerkingsverband opstarten. Vanuit de filosofie van schaalvergroting en efficiëntieverhoging, zal Jong Groen! op het Horizoncongres pleiten voor stads- en streekgewesten.

Pagina's