Hoe zal de dag van de arbeid eruitzien op het einde van de 21ste eeuw? Jong Groen pleti voor een Europees basisinkomen boven de armoedegrens en voerde ze hier rond actie in Gent. Voorbijgangers ontdekten met een spelletje sjoelbakken wat de meerwaarde is van een Europees basisinkomen.

Groen pakt uit met 102 jongeren op de lijst. Dat maakten Jong Groen samen met Wouter Van Besien bekend op de jongerencampagne kick-off. In elk provincie zullen de kiezers op tientallen jongeren kunnen stemmen.

Binnen één maand is het zover: gemeenteraadsverkiezingen. Jong Groen heeft de voorbije maanden en jaren hard gewerkt om zoveel mogelijk jongeren te overtuigen zich te engageren voor hun gemeente.
De stad moet een plaats zijn waar burgers zich ten volle kunnen ontplooien en ontwikkelen op persoonlijk, sociaal en cultureel vlak. Ontmoeting staat daarbij centraal. De stad moet een warme en open omgeving zijn waar mensen zich kunnen verenigen.
Veel burgers leven met het gevoel dat de politiek beslissingen boven hun hoofd neemt. Vaak is de beslissingsmacht geconcentreerd bij bestuursorganen en die staan ver af van de burger. De democratische macht ligt niet bij de burgers, maar eerder bij een politieke toplaag.

Pagina's