In het voorjaar van 2014 hield Jong Groen haar congres actief pluralisme. In de loop van 2014 werden de standpunten verder afgewerkt om in het najaar van 2014 definitief gestemd te worden door de leden van Jong Groen. Hier vind je dus het standpunt van Jong Groen over actief pluralisme.

Jong Groen ziet de stad niet als een probleem, maar als de oplossing voor de uitdagingen waar we als samenleving voor staan. De toekomst ligt in de steden, maar er moet voldoende levenskwaliteit zijn in de stad. Hoe creëren we die levenskwaliteit? Hoe krijgen we een duurzame stad die opgewassen is tegen de grote demografische en ecologische druk?

In het federaal parlement werd donderdag 28 april een wetsvoorstel aangenomen dat de gezichtssluier verbiedt.  Jong Groen ziet in dit ‘boerkaverbod’ een rechtse logica die niet te verzoenen valt met haar visie op een diverse samenleving.

Onze maatschappij is geëvolueerd. Vriendschapsbanden worden belangrijker, soms zelfs belangrijker dan familiale banden. Het gezin is niet meer de enige hoeksteen van de samenleving. De vraag rijst hoe we op deze nieuwe maatschappelijke evolutie kunnen inspelen. Volgens Jong Groen is het erkennen van wettelijke vriendschap een volgende stap in onze maatschappelijke evolutie.

Na de verijdelde aanslag in Verviers grijpt de regering fors in tegen terreur. Begrijpelijk, niemand wil door een te laks optreden terroristen in hun aanslag zien lukken. Meer zelfs, Jong Groen vindt de lijst nog te kort.

Pagina's