In 2009 hield Jong Groen haar Congres 2.0. Jeugd en cultuur was daar een onderdeel van. Jeugdbeleid staat niet op zich. Heel veel beleidsbeslissingen hebben invloed op kinderen en jongeren. Er is dus meer nodig dan een goed jeugdbeleid. Jong Groen pleit dan ook voor een geïntegreerde aanpak waarbij ook in andere beleidsdomeinen aandacht is voor jeugd.

De Nationale Loterij ondersteunt niet langer muziekfestivals voor hun inspanningen om personen met een handicap te ontvangen. Jong Groen! heeft de noodkreet van de belangenorganisaties begrepen en voerde actie aan het kabinet van Cultuurminister Joke Schauvliege. Zij moet haar verantwoordelijk opnemen.

Vlaanderen en Brussel hebben veel kunstenaarstalent: muzikanten, acteurs, beeldende kunstenaars,... Overal zijn jonge mensen bezig hun talenten te ontplooien. Jong Groen! wil hen zo goed mogelijk ondersteunen in hun artistieke ontplooiing en in hun eventuele loopbaan.
Jong Groen! wil vooral dat iedereen in aanraking kan komen met diverse cultuurvormen. Het is net het veelzijdige van cultuur dat een verrijking vormt. Dit doe je niet door een volledige vermarkting van de culturele sector en een afbouw van het subsidiebeleid waar de liberalen voor pleiten.
Om het administratieve en organisatorische werk van fuiforganisatoren te verminderen, pleit Jong Groen! voor de algemene invoering van een feestloket per gemeente. Bij dit feestloket kunnen organisatoren terecht met alle vragen van organisatorische aard. Ze hoeven dan niet meer van de ene dienst naar de andere te lopen. Bij het feestloket krijgen ze alle nodige documenten in één keer.

Pagina's