suggesties standpunten wonen

Het indienen van standpunten is niet langer mogelijk de stemming wordt geopend op 10 maart om 12u

Beste Jong Groen lid
 
 
Op 10 maart 2022 legt de Themagroep Wonen samen met het bestuur van Jong Groen je graag 10 voorstellen tot standpunten binnen het thema Wonen voor. Hierop zal je als lid online kunnen stemmen tot en met 15 maart 2022 (12:00). Voor dit online Open Forum zoeken we jouw input!
 
Heb je kennis over Wonen of wil je graag dat Jong Groen hierover bepaalde standpunten inneemt?
Schrijf een voorstel voor een standpunt binnen dit thema door...
 
  • ... of je kennis te delen met Jong Groen en de vrijwilligersvacature “Themaliefhebber” in te vullen.
  • ... of via deze webpagina een voorstel tot standpunt in te dienen! Dit kan tot en met 2 maart.
  • ... een mailtje te sturen naar Kilian indien je nog twijfelt over de inhoud of vorm van je standpunt.
  
De Themagroep Wonen gaat na in hoeverre het standpunt voldoende duidelijk is, niet in strijd is met andere standpunten... en legt je voorstel voor aan alle leden ter stemming in zoverre die ontvankelijk is. We nemen sowieso contact met je op bij het indienen van een voorstel en helpen je waar nodig. Denk even na, scroll door de reeds ingediende voorstellen (en becommentarieer) en dien een voorstel in!
 
Alvast bedankt voor je input!
 
Kilian Vandenhirtz
Bestuurslid Basisdemocratie & Standpuntenbepaling
[email protected]
 
P.S. Je feedback over online stemmen en e-democracy is bijzonder welkom. Dat kan via deze link!
Please check your e-mail for a link to activate your account.

2. Investeringen in aanpasbare woningen

Standpunt: Jong Groen pleit voor meer investeringen in zogenaamde ‘aanpasbare woningen’.

Meer info: Een aanpasbare woning is een gebouw dat gemakkelijk, en tevens met minder bouwmateriaal en minder bouwafval kan worden aangepast aan veranderende woonsituaties. Zo kan het gebouw worden aangepast naarmate er een alleenstaande, een gezin, een cohousingproject… zijn intrek neemt.

Dit zorgt ervoor dat de bouwkosten lager liggen en de huurprijzen lager worden. Dit omdat er minder materialen moeten worden aangekocht, waardoor de aankoopprijs al lager zal liggen en omdat de onderhoudskosten in de toekomst ook lager zullen liggen omdat er minder gebouwelementen moeten worden onderhouden en gerepareerd worden. Het is om die reden ook dat aanpasbare woningen een lagere impact hebben op het milieu.

Indiener: Themagroep Wonen

LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).

5 interacties

5. Huurconventie.

Standpunt: Jong Groen streeft naar een huurconventie.

 

Meer info: Voor Jong Groen dient er een kader te worden ontwikkeld dat private verhuurders stimuleert om zich te houden aan een vastgelegde verhuurprijs en kwaliteitsnorm (beiden gebaseerd op objectieve criteria betreffende de verhuurde woning). Verhuurders die zich aan de conventie houden kunnen in ruil rekenen op fiscale voordelen. Eens het begrip ‘geconventioneerde huurwoning’ ingeburgerd geraakt verwachten we dat dit als kwaliteitslabel wordt herkend, en zodanig een voordeel zal hebben op de private markt.

 

Er wordt dus vanuit de overheid vastgelegd hoeveel een woning die aan bepaalde criteria voldoet mag kosten en de verhuurder die zich hier aan houdt kan dan rekenen op fiscale voordelen.


LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).

5 interacties

7. Nieuw statuut tiny houses

Standpunt: Jong Groen pleit voor een nieuw statuut voor tiny houses, opdat mensen er permanent in kunnen wonen.

 

Meer info: In Vlaanderen is er geen eenduidige wetgeving of regeling rond tiny houses. Ze zijn toegelaten als bijvoorbeeld tijdelijke zorgwoning maar je kan er niet permanent wonen en je kan geen domicilie hebben die verbonden is aan een tiny house. Wonen in een tiny house is mogelijk als je werkt met referentieadressen, je legt dan je domicilie bij iemand anders, maar het zou mogelijk moeten zijn om een beter wettelijk kader te creëren voor tiny houses. Deze zijn vandaag immers in opmars en enorm populair bij jongeren voor wie de reguliere woonmarkt vaak onbetaalbaar is geworden.

 

Indiener: Laura Spruyt


LEESLIJST

Check hier de leeslijst met enkele links naar enkele relevante (kranten)artikels en filmpjes binnen dit thema (en vul gerust aan).

6 interacties

#detoekomstisvanons