Standpunten in de kijker #JGCongres22

Op 29 en 30 april 2022 organiseerde Jong Groen een hybride Amendementencongres waarbij tal van standpunten bediscussieerd, geamendeerd en gestemd werden door de leden van Jong Groen.

We zetten hieronder 12 standpunten op een rijtje die je speciale aandacht verdienen:

 

Standpunt 2: We willen af van het watervalsysteem, en zetten in op persoonlijke begeleiding om jongeren de kans te geven om hun talenten te ontdekken.

Standpunt 5: Jong Groen pleit voor functioneel meertalig onderwijs.

Meer info: Voor het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van kinderen en jongeren is het belangrijk dat de moedertaal door de school erkend en zelfs gevalideerd wordt enerzijds en anderzijds dat die meertaligheid een plek krijgt en een rol kan spelen in de ontwikkeling.

Standpunt 10: Jong Groen pleit voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs én het hoger onderwijs.

Meer info: In het secundair onderwijs verschilt de kost per studierichting. Dit is geen reden om geen maximumfactuur in te voeren. De verschillende kosten mogen immers niet bij de leerling uitkomen. Ook in het hoger onderwijs dringt dit zich op. De kosten van bv. bepaalde boeken zijn vaak enorm hoog in het hoger onderwijs. Studierichtingen die per definitie meer studiekosten inhouden, moeten door de overheid sterker gefinancierd worden.

Standpunt 18: Er moeten genderquota komen voor onderwijs- en onderzoekspersoneel aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten.

Meer info: Vrouwen en niet-mannen sijpelen topfuncties binnen, maar een volledig gelijke verdeling duurt op een organische manier nog minstens een generatie. Om een genderevenwicht in de Vlaamse hogescholen en universiteiten te bereiken volgen we het standpunt van Caroline Pauwels, de rector aan de VUB. Zij geeft de richtlijn om minstens ⅓ vrouwelijke* docenten als personeel aan te werven. Die richtlijn willen wij omzetten in een afdwingbare en algemene regel die geldt voor alle universiteiten en hogescholen.

Deze quota kunnen dwingend werken om verder te kijken dan de neus lang is, en bewust op zoek te gaan naar mensen buiten het eigen netwerk, of verder dan de ‘usual suspects’. Het einddoel is hier het automatisme doorbreken om zo een nieuwe - meer gebalanceerde- dynamiek op gang te brengen.

Standpunt 4: De prijzen voor rijlessen moeten een stuk democratischer worden.

Meer info: Rijlessen worden alsmaar duurder. Hierdoor kunnen veel mensen zich geen of onvoldoende professionele lessen veroorloven, nochtans zijn zo’n lessen de beste manier om veilig te leren rijden. Voor mensen die deze hoge bedragen niet in één keer kunnen ophoesten, moet er een mogelijkheid worden gecreëerd om de betaling te spreiden. Daarnaast pleiten we voor autodeelsysteem voor leerling-bestuurders.

Standpunt 7: Jong Groen pleit ervoor om het aanbod openbaar vervoer tijdens de weekends en ’s nachts gevoelig uit te breiden.

Standpunt 12: Dat er verschillende bedrijven bestaan die het openbaar en collectief vervoer verzorgen, mag geen last zijn voor de gebruiker. Via een verregaande samenwerking moet men het aanbod van de verschillende openbare vervoersnetwerken (De Lijn, MIVB, TEC, NMBS, Cambio, Villo) op elkaar afstemmen en uitbreiden.  Die vergaande samenwerking gebeurt via bv.  het invoeren van één openbare vervoerskaart voor alle vervoersmaatschappijen, met deze kaart kan men altijd en overal het openbaar vervoer gebruiken. Jongeren en werkzoekenden moeten deze kaart kunnen aanschaffen voor een betaalbaarder tarief.

Meer info: Hierdoor wordt de stad duurzaam verbonden met de rand en het groene buitengebied. Er wordt één mobiliteitspas ingevoerd waarmee reizigers bij alle vervoersmaatschappijen terecht kunnen.

Informatie omtrent verplaatsingstrajecten moet via diverse kanalen beschikbaar en zo toegankelijk mogelijk zijn (online, apps voor smartphones...). De kostprijs van de mobiliteitspas moet laag genoeg gehouden worden, zeker voor jongeren en andere belangrijke doelgroepen voor het openbaar vervoer.

Standpunt 19: Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen en gratis voor mensen in armoede.

Meer info: Door een beperkte mobiliteit zijn sommige diensten letterlijk en figuurlijk onbereikbaar. Vervoersarmoede leidt ook tot isolement. Jong Groen wil dit aanpakken door openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk te maken. Openbaar vervoer moeten gratis zijn voor mensen die in armoede leven.

Standpunt 10: Jong Groen pleit voor een kader voor ‘wettelijke’ vriendschap’

Meer info: Onze maatschappij is geëvolueerd. Vriendschapsbanden worden belangrijker, soms zelfs belangrijker dan familiale banden. Het gezin is niet meer de enige hoeksteen van de samenleving.

De vraag rijst over hoe we op deze nieuwe maatschappelijke evolutie kunnen inspelen. Volgens Jong Groen is het erkennen van wettelijke vriendschap een volgende stap in onze maatschappelijke evolutie en we doen op dit moment tekort aan deze belangrijke maatschappelijke bouwsteen door dit niet te erkennen.

Standpunt 12: Betaal een bezoek naar de psycholoog grotendeels terug.

Meer info: Jong Groen wilt het taboe rond psychisch welzijn en psychische problemen doorbreken. We willen graag dat mensen meer praten over hun #kopzorgen, en liefst ook met professionals. Een bezoek aan de psycholoog is echter enorm duur.

Jong Groen pleit daarom om bezoeken naar de psycholoog grotendeels terug te laten betalen. Het is belangrijk om het taboe rond naar de psycholoog gaan te doorbreken en dat zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Standpunt 4: Om komaf te maken met de discriminatie van jonge personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt moeten er praktijktesten op racisme georganiseerd en gepubliceerd worden.

Standpunt 9: Jong Groen pleit voor het invoeren van een verpakkingstaks en statiegeld.

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons