De standpunten van Jong Groen

De stem van jongeren is belangrijk en moet gehoord worden! Binnen Jong Groen streven we dan ook naar een basisdemocratische werking en standpuntenbepaling.

Alle leden (*) van Jong Groen hebben stemrecht en maken deel uit van het zogenaamde Open Forum, het belangrijkste beslissingsorgaan binnen de politieke jongerenwerking van Jong Groen waar interne richtlijnen en publieke standpunten bediscussieerd en gestemd worden. Via jaarlijkse congressen, online Open Fora, debatten, werkgroepenwerking... bepalen de leden van Jong Groen zo zelf de standpunten waarmee we op het politiek-maatschappelijke debat willen wegen. 

Want... de toekomst is van ons! 

Op deze website zetten we dan ook graag en met gepaste trots al onze standpunten in de kijker!

Overzicht standpunten per thema:

armoedebestrijding en leefomstandighedendeMOcratie en staatsstructuureuropa en internationale politiekgender en diversiteitENergieLokaalMIgratiemilieu en klimaatonderwijs, jeugd en vrijetijdsbestedingvoedselsystemenwelzijn en samenlevenwerk en economiemobiliteitinterne richtlijnen

 

Check hier de standpuntenbundel met alle standpunten van Jong Groen.
(pdf, laatste update open forum oktober 2021)

(*) Geen lid van Jong Groen? Je kan gratis lid worden van Jong Groen van 14 jaar tot en met het werkingsjaar waarin je 33 jaar wordt via deze link. Als lid kan je mee stemmen op Open Fora, je verkiesbaar stellen, krijg je toegang tot discussieplatformen, kan je een taak opnemen als kernvrijwilliger, kan je indien je dat wenst email-updates ontvangen enz. Welkom!


Standpunten in de kijker #JGCongres21

Op 24 april 2021 organiseerde Jong Groen een online Amendementencongres waarbij tal van standpunten bediscussieerd, geamendeerd en gestemd werden door de leden van Jong Groen.

We zetten hieronder 7 standpunten op een rijtje die je speciale aandacht verdienen:


Word 'themaliefhebber' bij Jong Groen

Als themaliefhebber werk je mee aan het opstellen van nieuwe standpunten die ter goedkeuring worden voorgesteld aan leden. Je denkt mee na over wat we doen met de huidige standpunten of over hoe we leden meer kunnen betrekken bij het stemmen van onze standpunten via e-democracy. Je bent ook zeker welkom als je mee wil werken aan de voorbereiding van ons congres of gewoon heel wat wil opsteken over Jong Groen standpunten.

Check hier de vrijwilligersvacature en ... doe mee!

 

Contact

Kilian Vandenhirtz

bestuurslid Basisdemocratie & Standpuntenbepaling
[email protected]

 


Paola Travella

covoorzitster Jong Groen (perscontact)
[email protected]

#detoekomstisvanons