Standpunt kwestie Israël - Palestina

Inleiding

Het conflict tussen Israël en Palestina  sleept al decennia aan. De bezetting en kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever door de Israëlische overheid verstevigt nog elke dag haar greep. In Gaza escaleerde afgelopen zomer de oorlog alweer. Het internationaal recht en het humanitair recht worden bij deze conflicten steeds weer door zowel Israëlieten als Palestijnen geschonden. Aan beide kanten vallen burgerslachtoffers en de spanningen in Jeruzalem lopen hoog op.

In dit hele conflict trekt de Israëlische overheid systematisch aan het langste eind, omwille van haar structurele machtspositie over de Palestijnen. Ze kan rekenen op de steun van de VS en verschillende Europese landen. In Europa wordt nu steeds meer gedebatteerd over de reactie op het conflict. In veel westerse landen gaan stemmen op om een Palestijnse staat te erkennen. Deze debatten zijn nodig, want ook de internationale gemeenschap speelt een belangrijke rol.

Het structurele onrecht en de dagdagelijkse ellende moeten stoppen. Nu! Daarom wil Jong Groen een duidelijk signaal gegeven.

Visie voor een oplossing op lange termijn

We willen benadrukken dat Jong Groen geen standpunt inneemt tegen of voor een bepaalde staat, maar voor een oplossing. Een duurzame oplossing is in het belang van alle betrokkenen. Als over een standpunt over het Israëlisch-Palestijns conflict gesproken wordt, gaat het vaak over een eenstaat- of meerstatenoplossing. Maar wie zijn wij – als externe actor – om voor het een of het andere te kiezen? Enkel de betrokken partijen kunnen in onderling dialoog tot een duurzame oplossing komen. Maar de internationale gemeenschap kan en moet wel zorgen voor de juiste omstandigheden.

Standpunt

Jong Groen,

 • roept beide partijen op om de mensenrechten en het internationaal recht te respecteren. Meer bepaald, Jong Groen,
  • roept op tot de afbraak van de Israëlische muur op Palestijns (bezet) gebied;
  • roept op het fysieke, psychologische en militaire geweld tegen de burgerbevolking te stoppen;
  • roept op de uitbreiding van nederzettingen in bezet Palestijns gebied te stoppen;
  • roept op de blokkade van de Gazastrook op te heffen;
  • roept op de oorlogswetgeving te respecteren, meer bepaald de Conventies van Genève;
  • roept op tot de onmiddellijke stopzetting van foltertechnieken en detentie van kinderen en politieke gevangenen;
 • roept de internationale gemeenschap op om haar verantwoordelijkheid op te nemen en de asymmetrische verhouding tussen Israël en Palestina die zij gecreëerd heeft en in stand houdt, recht te trekken;
 • roept op tot de onmiddellijke beëindiging van het Israëlische militaire bestuur over zones B en C in Palestijns gebied;
 • roept op tot de erkenning van bestuurlijke autonomie(ën) van de Palestijnse Autoriteit(en) over de Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook;
 • roept op tot de gelijke behandeling van alle burgers binnen Israël en de Palestijnse gebieden;
 • roept op om bij beide partijen het middenveld te versterken: geëngageerde personen die willen bijdrage tot een stabiele vredessituatie dienen beter ondersteund te worden;
 • roept alle partijen op om hun haatzaaiende en polariserende discours te stoppen. Daarbij roept het op tot voortdurende dialoog en aanvaarding van mekaars aanwezigheid, entiteit, wensen, en frustraties;
 • veroordeelt elk racistisch gedrag van de officiële instanties.

Actiepunten

Bovenstaande veroordelingen dienen aangepakt te worden en Jong Groen roept daarom op tot méér dialoog. Daarbij ziet Jong Groen enkele hulpmiddelen om tot een dergelijke eerlijke dialoog te kunnen komen, verwijzende naar de rol van de internationale gemeenschap en de asymmetrische verhouding tussen Israël en Palestina.

Jong Groen,

 • roept op tot een wapenembargo voor beide partijen;
 • roept op om de BDS-campagne tegen Israël te steunen (Boycot, Divestment and Sanctions).
 • roept de EU, haar lidstaten en haar regionale partners op om hun bemiddelende rol in het conflict te versterken om de zoektocht naar een vreedzame en duurzame oplossing te ondersteunen;
 • roept de EU op om de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Israël op te schorten zolang de voorwaarden in de overeenkomst omschreven (zoals de handhaving van de mensenrechten) niet correct worden nageleefd;
 • roept de EU op om derde partijen, waaronder haar nauwe partner de VS, ertoe aan te zetten een eerlijke en constructieve houding aan te nemen in de zoektocht naar een duurzame en vreedzame oplossing:
 • roept op de Europese Unie en haar lidstaten om de middenveldorganisaties in Israël en Palestina die beide partijen dichter bij elkaar trachten te brengen, te steunen.