Congres Jong Lokaal

Overleg en bemiddeling in plaats van geldboetes voor overlast, wijkbudgetten die lokale creativiteit stimuleren, betaalbaar wonen door Community Land Trusts, lokale energieproductie en een actieplan dat kinderarmoede bestrijdt. Dat zijn de vijf lokale prioriteiten van Jong Groen.

Op zaterdag 25 februari 2012 hebben de leden van Jong Groen deze 5 prioritaire projecten bepaald tijdens het congres Jong Lokaal 2012. Een werkgroep ontwierp 40 ideeën voor het lokale beleid. De week voor het congres kon iedereen online stemmen. Zo bleven de 20 meest populaire voorstellen over op de dag zelf. Voor- en tegenstanders traden dan in debat. 5 prioriteiten haalden de eindmeet:

1. Geen GAS voor jongeren, wel overleg en bemiddeling

2. Wijkbudgetten geven kansen aan lokale creativiteit

3. Community Land Trust maakt woningen voor jonge kopers betaalbaar

4. Inzetten op energiebesparing en lokale energieopwekking

5. Een lokaal kinderarmoedebeleid is nodig

Thema: