Congres Jeugdwerkloosheid

De crisis slaat harder en harder toe. In de eerste plaats bij jongeren. Er zijn minder vacatures, dubbel pech voor wie afstudeert, want minder jobkeuze en bovendien hardere concurrentie van mensen met ervaring. Waar zit het dan fout en vooral wat kunnen we er aan doen? Dat was de rode draad doorheen het werkjaar 2012-2013 van Jong Groen.

Op het congres van 16 maart 2013 keurden de leden van Jong Groen 50 voorstellen goed. De rode draad van deze voorstellen? Jobs creëren, onderwijs versterken en de positie van jongeren verstevigen.

De volledige congrestekst kan je hier vinden.

HOOGTEPUNTEN

  • De rol van de leerkracht komt meer tot zijn recht in kleinere klassen van 15 leerlingen.
  • De opdeling tussen het lager en secundair onderwijs vervangen we door een systeem van drie keer vier jaar, want later kiezen is bewuster kiezen. 
  • Het Brussels gewest, bevoegd voor onderwijs is een hefboom voor de toekomst van Brusselse kinderen en jongeren. 
  • Immersieonderwijs in Brussel en Vlaanderen versterkt meertaligheid.
  • Een inschakelingsuitkering biedt meer garantie op succes bij de zoektocht naar een eerste vaste job. Jongeren krijgen een beloning voor de verantwoordelijkheid die ze opnemen via een bonus-malus-systeem op de inschakelingsuitkering. De trajectbegeleiding en de inschakelingsuitkering kunnen onder geen beding stoppen als sanctie. Het is geen oplossing om op die manier jongeren te laten aankloppen bij het OCMW. 
  • Jong Groen pleit voor een nieuwe loonvorming. De rol van anciënniteit vlakt af. Binnen éénzelfde functie kan je maximaal gedurende de eerste 10 jaar een anciënniteitverhoging krijgen.
  • Ook het sociaal overleg moet aandacht hebben voor jongeren. Een adviesorgaan stimuleert dit. In het adviesorgaan zetelen jongerenvertegenwoordigers van de vakbonden, werkgevers begeleid door de Vlaamse Jeugdraad en vertegenwoordigers uit de sector van jongeren en werk. Zij geven advies aan de Serv. Aangevuld door de Franstalige, Brusselse en Duitstalige jeugdraad kan dit ook aan de NAR en Groep van 10. 
  • Voor Jong Groen telt niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit. Daarom pleit Jong Groen voor een recht van 10 jaar tijdskrediet op een 45-jarige loopbaan mét vervangingsplicht.
  • We schaffen de notionele intrestaftrek af en creëren een eerlijk, transparant fiscaal regime voor kleine en middelgrote ondernemingen die lokale jobs creëren.
  • De eerste vijf arbeidskrachten aanwerven kan voortaan tegen een voordeliger sociaal tarief. Dit moet kleine en middelgrote ondernemingen stimuleren.

Ondertussen blijven de cijfers oplopen tot bijna een vierde van de Belgische jongeren die werkloos thuis zit. In de grootsteden loopt dit uit tot één op drie en zelfs veertig procent ... Jong Groen blijft ijveren om jeugdwerkloosheid als thema op de politieke agenda te zetten.