15 okt 2018

Seks als zorg: oproep voor een wetgevend kader

Seksualiteit is een basisbehoefte. Seksualiteit en intimiteit maken deel uit van ons menselijk
welzijn en (tot op zekere hoogte) heeft iedereen er recht op. Tegelijkertijd is er in onze
samenleving een grote groep van mensen die niet op een zelfstandige manier seksualiteit kan
beleven bijvoorbeeld: ouderen, personen met een handicap of personen met een psychische
kwetsbaarheid.

In België is er een organisatie die aan deze doelgroepen seksuele dienstverlening en
intimiteitszorg  verleent (vzw Aditi). Belangrijk om mee te geven is dat het hier gaat om een vorm
van zorgverlening, en er geen economische motieven spelen  (ook niet bij de zorgverstrekkers).
Toch zijn er aantal drempels:
● Er is geen wettelijk kader voor seksuele dienstverlening;
● Er heerst een groot taboe binnen voorzieningen, woon- en zorgcentra en dienstencentra;
● De intakegesprekken (en dus niet de eigenlijke zorgverlening) worden reeds terugbetaald
door sommige ziekenfondsen en door de Vlaamse overheid (voor personen met een
handicap). Toch blijft de zorgverlening duur.
Daarom…
● pleit Jong Groen voor een transparant kader voor seksuele dienstverlening;
● ijvert Jong Groen voor bewustmakingscampagnes binnen voorzieningen voor personen
met een handicap, woon- en zorgcentra, dienstencentra, enzovoort;
● pleit Jong Groen om te onderzoeken of de volledige terugbetaling van seksuele
zorgverlening mogelijk is.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons