16 okt 2018

Recht op basisinformatie

Situatieschets
In een democratie is het essentieel dat de stemmende bevolking voldoende geïnformeerd is.
Toch lijken alle media op te schuiven naar sensatiezucht, subjectieve rapportering en het volgen
van hypes. Dit is een ironische evolutie tijdens het volwassen worden van onze democratie
waarin er stemmen opgaan om steeds meer macht bij de burger te leggen. Journalisten
verdienen soms 50 euro per gepubliceerd artikel wat het onmogelijk maakt een journalistieke
carrière uit te bouwen en de tijdsdruk zo gespannen staat dat elk diepgaand onderzoek
onmogelijk is. Jonge journalisten moeten soms jarenlang gratis stages doen om in de sector
tewerkgesteld te raken. Deze gevoelige sector is in groot gevaar als de marktlogica hier haar
werk doet. Onderzoeksjournalistiek als Apache heeft het moeilijk te overleven en pay-walls
houden het grote publiek weg van inhoudelijkere artikels. De overheid voorziet reeds een vorm
van gratis basisinformatie voor de burger: het journaal op één en Canvas, VRT NWS, Radio 1 en 2.
Deze lijden echter onder dezelfde liberale trend en laten inhoudelijk te wensen over. Het nieuws
over het buitenland is tevens schandelijk selectief en beperkt. Hoe vaak heb jij de laatste dwaze uitspraak van Trump op de voorpagina van VRT NWS zien staan? En hoe vaak het geweld te
Eritrea, het lot van de Rohingya in Birma? Weet jij wat onze F16's in het Midden-Oosten doen?

Doel
We hebben nood aan kwalitatievere gratis berichtgeving voor de burger op lokaal en nationaal
vlak, en er is zeker nog heel wat werk op Europees niveau. Het gehele  buitenlandse nieuws moet
veel uitgebreider worden vanuit de overheidskanalen. De Europese kieskringen, broodnodig voor
een meer eengemaakt Europa, hebben pas zin als in de eerste plaats de bevolking politiek gaat
meedenken op dit niveau.
Als je steeds meer beslissingen overlaat aan de bevolking, is degelijke informatie een basisrecht
- en we onderschatten hoe oppervlakkig en selectief deze de laatste jaren is geworden. Laten we
pleiten voor een uitbreiding van de gratis berichtgeving van de overheid richting kwalitatieve
onderzoeksjournalistiek en richting degelijk Europees en ander buitenlands nieuws. Ook het
steunen van bestaande private onderzoeksjournalistiek lijkt me voor discussie vatbaar.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons