Profielen bestuur 2021-22

Heb je interesse om je kandidaat te stellen voor het nationaal bestuur? Maar zoek je nog informatie over wat dat precies inhoudt en hoeveel tijd je hiervoor moet vrijhouden? Je leest er hier alles over! 

Een aantal nuttige zaken om te weten over het bestuur in het algemeen:

  • Je mag je als Jong Groen lid kandidaat stellen voor een bestuursfunctie ongeacht je opleiding, genderidentiteit, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, sociale achtergrond of een eventuele fysieke of mentale beperking. Wat telt is je engagement en gedrevenheid.
  • Als verkozen bestuurslid moet je aanwezig zijn op het bestuursweekend dat van vrijdagavond 24 september tot en met zondagmiddag 26 september zal plaatsvinden. Op dit weekend maak je als bestuur samen de plannen voor het hele jaar, dus aanwezigheid is absoluut noodzakelijk.  Hou dat weekend zeker nu al vrij als je overweegt je kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.
  • Als verkozen bestuurslid neem je in principe aan alle bestuursvergaderingen deel. De data van die vergaderingen leg je samen met de rest van het bestuur vast. Hou rekening met één weekavond om de twee weken. Traditioneel vinden die vergadering plaats in Brussel, maar het bestuur kan altijd onderling overeenkomen om op andere locaties of online te vergaderen.
  • Daarnaast word je verwacht aanwezig te zijn op de activiteiten die het bestuur overal in België organiseert (in principe altijd bereikbaar met het openbaar vervoer). Dat wordt al snel een avond per week en heel geregeld een weekendactiviteit. Als bestuurslid neem je dus een stevig engagement op. Wees je dus bewust dat dit een impact kan hebben op je andere engagementen of hobbies.
  • Als bestuurslid heb je een eigen functie, maar je engagement is zoveel meer. Boven alles ben je deel van een team en ga je dus met andere bestuursleden en vrijwilligers aan verschillende projecten werken die niet strikt genomen binnen de omschrijving van je functie vallen.
  • Wat je functie ook is, als bestuurslid ben je een aanspreekpunt voor alle leden van Jong Groen en help jij mee leden zich thuis te voelen binnen Jong Groen. Samen met de rest van het bestuur heb je in het bijzonder de verantwoordelijkheid om te zorgen dat nieuwe leden hun weg vinden binnen de jongerenpartij.
  • Jong Groen staat in voor de kosten die je maakt in je functie. Zo betalen we bvb je vervoerskosten  terug. Heb je toch nog vragen, of voel je nog een financiële drempel om je kandidaat te stellen? Je financiële situatie mag je uiteraard niet tegenhouden om een bestuursfunctie op te nemen. Neem dus in alle vertrouwen en discretie contact op met Remco, coördinator van Jong Groen: [email protected] of +32 479 20 56 81. Samen vinden jullie steeds een oplossing!

Nomineer jouw favoriete kandidaat!

Het Voorzittersduo: Voorzit.s.ter en Ondervoorzit.s.ter

Heb je een heldere visie op de toekomst van Jong Groen? Enthousiasmeer je graag de mensen rondom je? Heb je geen schrik van een vergadering en ga je flexibel om met een drukke agenda? Ben je een organisatietalent? Bouw je graag een netwerk uit en contacteer je makkelijk mensen? Ben je een geboren teamspeler? Hak je makkelijk lastige knopen door? Dan is het voorzitterschap misschien wel iets voor jou! 

Een voorzittersduo dat alles voor het zeggen heeft en héél jong groen trekt? Zet dat maar uit je hoofd! De voorzitters zijn vaak het publiek gezicht van Jong Groen, maar werken achter de schermen nauw samen met een grote ploeg vrijwilligers, werkgroepen en afdelingen om Jong Groen op nationaal niveau richting te geven. 

De voorzit.s.ter vormt steeds een duo met de ondervoorzit.s.ter. Samen trekken zij de national werking. De precieze taakverdeling kunnen ze zelf bepalen, maar belangrijk is wel dat de voorzit.s.ter de politieke werking van Jong Groen trekt, en de ondervoorzit.s.ter het bewegings luik overziet. Ze staan hiervoor in nauw contact met het personeel en de Raad van Bestuur. Ze zorgen voor een sterke band met de ouderpartij Groen.

Het voorzittersduo is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het bestuur. Dat wil zeggen dat ze de vergaderingen van het bestuur voorzitten, maar ook dat ze bestuursleden ondersteunen in hun werking, nationale werkgroepen mee opvolgen, en de prioriteiten en het jaarplan van de bestuursploeg bewaren. Ze treden op als coach voor de bestuursleden.

De voorzit.s.ter is de woordvoerder van Jong Groen. Je vertolkt dus de standpunten van Jong Groen en staat daarvoor in contact met de pers en andere organisaties (zoals Groen). Je zit daarnaast ook de vergaderingen van het open forum voor en neemt deel aan de Raad van Bestuur van Jong Groen. Je staat ook in voor de communicatie naar en samenwerking met de Algemene Vergadering en het personeel van Jong Groen.

De ondervoorzit.s.ter overziet en begeleidt de interne werking. Je bent een echte teamspeler en netwerker die dicht bij de leden en de afdelingen staat, zowel online als in real-life. Je bent dus vlot met sociale media en stelt je toegankelijk op. 

Pers en communicatie 

Ben je een krak in communicatie en schrijf je vlotjes toffe teksten? Begrijp je hoe de pers en media functioneert? Gaan je ogen blinken bij het idee om facebook en instagram strategieën uit te werken? Wil je leren en groeien in je communicatie skills?  

Het bestuurslid ‘pers en communicatie’ verzorgt de dagelijkse communicatie van Jong Groen. Daarin spelen de sociale media-kanalen van Jong Groen een belangrijke rol. De Jong Groen e-campaigners groep op facebook is een belangrijk klankbord voor dit bestuurslid en zorgt ervoor dat er voldoende input van de leden is voor de Jong Groen communicatie. 

Je bent ook eindverantwoordelijke / coördinator voor het communicatieluik van alle acties en standpunten van Jong Groen Nationaal. Daarvoor werk je nauw samen met de rest van de bestuursploeg. Om het contact met van de voorzit.s.ter met de pers te ondersteunen, beheer je de perslijst van Jong Groen en schrijf je al eens een persbericht.

Tenslotte werkt de pers en communicatieverantwoordelijke ook nauw samen met de hoofdredacteur Vlam online. 

In verschillende onderdelen van pers en communicatie kan je bijgestaan worden door personeel en andere bestuursleden en in het bijzonder de voorzit.s.ter politiek. Dat gebeurt op onderlinge afspraak. Jij behoudt de eindverantwoordelijkheid.

Actie

Ben je een creatieve activist? Kom je steeds gedreven op straat om onrecht aan te klagen? Zie je jezelf als een doener met organisatietalent? Schuilt er een hacktivist en/of knutselaar in je? Maak je graag anderen voor acties warm?

Het bestuurslid Actie is verantwoordelijk voor het organiseren van Jong Groen acties. Samen met de rest van het bestuur en de werkgroep Ecowarriors worden er acties opgezet binnen het thematische traject en het jaarplan van het nationaal bestuur. Maar je kan ook andere kansen tot actie aangrijpen. Je staat in voor de aanwezigheid van Jong Groen op acties van het belgische middenveld zoals bijvoorbeeld de klimaatmarsen, manifestaties van Hart boven Hard, de pride in Brussel en/of Antwerpen, etc.

Dit bestuurslid trekt de actiewerkgroep ‘Ecowarriors’ (zowel online als in real life) waar acties worden bedacht en uitgevoerd. Samen zorgen de werkgroep en het bestuurslid zo voor acties met impact in onze samenleving  die de zichtbaarheid voor Jong Groen versterken.

Je ondersteunt, faciliteert en vormt ook vrijwilligers in het organiseren van acties, zowel lokaal als nationaal.  Om dit alles vlot te doen verlopen werk je nauw samen met de pers- en communicatieverantwoordelijke, het voorzittersduo, afdelingen en werkgroepen. 

Tot slot ben je het aanspreekpunt voor vrijwilligers die bottom-up acties willen opzetten. Je zorgt voor een goede samenwerking tussen die vrijwilligers en het bestuur.

Vrijwilligersbeleid 

Motiveer en enthousiasmeer je graag? Ken je alles van groepsdynamieken? Denk je graag na over hoe een beweging zo inclusief mogelijk te werk kan gaan? Babbel je graag met leden en zeker de nieuwe leden? Weet jij hoe je mensen opvangt en zich thuis kan laten voelen? 

Als bestuurslid vrijwilligersbeleid begeleidt je de vrijwilligers zo goed mogelijk in hun engagement en zorg je ervoor dat iedereen een engagement op zijn/haar/x maat vindt. Je staat dus in  voor het rekruteren, onthalen, coachen en vormen van Jong Groen vrijwilligers. Daarnaast sta je ook in voor het “exit-beleid” zodat oud-leden of uittredende bestuursleden betrokken blijven en zorgt voor de bedanking van de actieve leden. 

Je evalueert ook het Jong Groen beleid en innoveert dit samen met de rest van de bestuursploeg vanuit jullie visie. Dit alles doe je in samenwerking met de studentenverantwoordelijke, afdelingsverantwoordelijke, afdelingsmedewerker en de ondervoorzit.s.ter.

Binnen het bestuur neem jij het initiatief om bestaande en nieuwe leden warm te maken om naar activiteiten te komen alsook de belrondes naar nieuwe leden. Je neemt daar een coördinerende rol in op zodat alle bestuursleden en eventueel ook andere vrijwilligers daaraan kunnen meewerken.

Het zou helemaal geweldig zijn als je ervaring hebt met het management van een grote groep vrijwilligers, inclusiviteitsbeleid, het opzetten van workshops en vormingen of/en inzicht hebt in online platformen zoals Nationbuilder. 

Basisdemocratie en standpuntbepaling 

Is democratie voor jou een kernwaarde? Vind je inspraak van leden cruciaal in de werking van Jong Groen? Heb je ideeën over hoe we zo veel mogelijk mensen kunnen betrekken? Wil je zoeken naar hoe we onze standpunten nog meer gedragen en inclusief kunnen opstellen? 

Als bestuurslid basisdemocratie en standpuntbepaling zorg je ervoor dat dat de leden van Jong Groen op een zo inclusief mogelijke manier de standpunten van Jong Groen kunnen bepalen. Basisdemocratie is hierbij een kernwaarde. Je bent verantwoordelijk voor het democratisch karakter van Jong Groen, de Open Fora (waar we officieel standpunten kunnen vastleggen), en hoe deze standpunten worden bepaald. Je staat tevens in voor het verder e-democratisch maken van Jong Groen en zet daarom verder in op de online open fora en het e-democratisch karakter van de Jong Groen congressen. 

Daarnaast sta je ook in voor het beheer en toegankelijk maken van de gestemde standpunten, opiniestukken en debatfiches zodat we steeds transparant kunnen stellen waar we nu echt voor staan. Je zorgt voor een overzichtelijke en inclusieve presentatie van de standpunten op de website en bent de beheerder van de standpuntenbundel van Jong Groen.

Je bewaakt dat de leden voldoende de kans krijgen om onderling over hun politieke ideeën in debat te gaan, onder andere op Open Fora. Concreet neem jij ook de lead in de organisatie van het Congres en in het opstellen van de nieuwe standpunten van Jong Groen in jouw bestuursjaar door middel van open fora. Je zorgt er ook voor dat de standpunten van Jong Groen up-to-date blijven, daarop bekijk je steeds of standpunten elkaar niet tegenspreken en geef je de leden de kans om via een open forum standpunten te herzien.  Je staat ook steeds klaar om de vragen van het bestuur en de leden in verband met de standpunten van Jong Groen te beantwoorden.

Internationaal Secretaris 

Heb je een grote interesse in Europese en international thema’s? Wil je een netwerk opbouwen van jonge ecologisten actief over heel Europa? Heb je zin om onze Europese federatie (FYEG) beter te leren kennen? Wil je ons contact met onze vrienden van Ecolo J versterken? Spreek je een aardig mondje Engels en Frans? 

De internationaal secretaris is het kruispunt tussen Jong Groen en de franstalige en  internationale jong groene beweging. Samen met je werkgroep ben je verantwoordelijk voor de afvaardiging van Jong Groen in de algemene vergadering van de Federation of Young European Greens (FYEG) waar je o.a. onze standpunten gaat verdedigen. Je staat ook in voor de informatiedoorstroming tussen Jong Groen en FYEG en tussen Jong Groen en andere europese jonge groenen. De Internationaal secretaris is bovendien ook verantwoordelijk voor de communicatie met, en eventuele afvaardiging aan, de Global Young Greens. 

In nauwe samenwerking met het voorzittersduo neem je ook de communicatie met onze franstalige zusterorganisatie Ecolo J voor je rekening. 

Ten slotte zorg je ervoor dat Jong Groen en onze leden alle kansen kunnen grijpen die er internationaal geboden worden; denk aan acties, vormingen, zomerkampen, meetings en andere events georganiseerd doorheen Europa. Je helpt Jong Groenen op Erasmus om in contact te komen met de lokale groene jongerenpartij en zorgt dat buitenlandse groen gezinde jongeren de kans hebben hier in België mee aan te sluiten.

Afdelingsverantwoordelijke 

Begrijp jij als geen ander dat de kracht van Jong Groen bij de lokale afdelingen ligt? Sta je vol bewondering voor alle activiteiten en initiatieven die afdelingen jaar in jaar uit organiseren, met heel beperkte middelen? Heb je zin om al dat enthousiasme te ondersteunen en versterken? Reis je graag rond in eigen land? 

De afdelingsverantwoordelijke zorgt dat er een beleid is gericht op de ondersteuning van de lokale afdelingen. Zo speel je dus een cruciale rol in het garanderen dat Jong Groen heel wat goed draaiende afdelingen heeft. Hiervoor bewaak je het deel uit de beleidsnota en het jaarplan met betrekking tot de lokale werking.

Samen met het personeel ben je het aanspreekpunt voor lokale afdelingen: je vangt hun vragen en bezorgdheden op, organiseert vormingen waar nodig, en zorgt voor een goede dynamiek en informatie uitwisseling tussen afdelingen onderling. Je coördineert het bestuur in hun bezoeken aan de afdelingen.

Je helpt nieuwe afdelingen met hun opstart of verouderende afdelingen met hun doorstart. Je kan ook actief op zoek naar waar we nieuwe afdelingen uit de grond kunnen stampen

Tenslotte trek je ook de werkgroep Afdelingen.

Studenten Verantwoordelijke 

Heb je een hart voor de studenten die zijn aangesloten bij Jong Groen? Wil je hun impact op de campussen en universiteiten versterken? Vind je de stem van studenten binnen Jong Groen een noodzaak?  

De studenten verantwoordelijke trekt de nationale studentenwerking. Net zoals de afdelingsverantwoordelijke met afdelingen, ben je het aanspreekpunt van de studenten-werking van Jong Groen. Je ondersteunt de studenten afdelingen in hun vragen en problemen, volgt hun werking en activiteiten op, en zorgt voor de communicatie tussen het bestuur en de studenten afdelingen. Je helpt hen om nieuwe leden aan te trekken en je gaat actief op zoek mensen die nog in andere studentensteden (inclusief hogescholen) afdelingen willen opzetten.

Je zit het studenten-overleg voor en zorgt er zo voor dat de afdelingen elkaar ontmoeten en kunnen uitwisselen. Je rapporteert aan het bestuur en plaatst studententhema’s op de agenda van Jong Groen. 

Politiek secretaris

Heb jij een passie voor alles wat met politiek te maken heeft? Wil je graag mee de politieke lijnen uitzetten van Jong Groen? Wil je graag nauw samenwerken met de co-voorzitters en bestuurslid pers & communicatie om de standpunten extern uit te dragen? Schrijf je daarnaast graag opiniestukken en zou je klankbordgroep Opiniemakers verder willen begeleiden? Of ben je zeer geïnteresseerd in de lokale politiek en help je graag onze mandatarissen? 

Dan is deze functie iets voor jou!

Naast de al genoemde elementen van de job, help je de co-voorzitters en andere leden bij debatten en neem je de eigenschappen deels mee op van een woordvoerder: je bent een discussiepartner voor de co-voorzitters, je helpt bij snelle besprekingen over belangrijke beslissingen, je denkt mee na over gezamenlijke communicatie met Groen en andere externe partners. Volg je daarnaast graag de actualiteit en wil je hierin zoveel mogelijk op inzetten om te kijken waar JG mogelijk kan schitteren of welke thema’s helemaal aansluiten bij ons. Heb je er al helemaal zin in om  Jong Groen nog meer op de politieke agenda plaatsen? 

Is campagnevoeren jouw ding? Dan heb je geluk, want in het bestuursjaar voor of tijdens verkiezingen neemt de politiek secretaris de rol op van campagneleider/campagneleidster. Om zo in samenspraak met het bestuur, de campagne van Jong Groen in goede banen te leiden.

Algemeen

  • Over het hele bestuur moet er een genderbalans zijn. Dat betekent concreet dat maximaal 5 bestuursleden dezelfde genderidentiteit mogen hebben. De voorzit.s.ter en ondervoorzit.s.ter mogen wel dezelfde genderidentiteit hebben, zolang het evenwicht over het hele bestuur gewaarborgd is.
  • We streven ernaar dat minimaal 3 leden van het bestuur jongeren zijn dan 25 jaar. Bij het aanduiden van de overige bestuursleden krijgen kandidaten jongeren dan 25 jaar voorrang op de overige kandidaten totdat er 3 leden van het bestuur jonger dan 25 jaar zijn.

Heb je nog vragen? 

Voor informatie over de functies zelf contacteer je best onze covoorzitters Paola en Jordy Of neem een kijkje op onze wie-is-wie pagina. 

Heb je vragen over de procedures rondom deze verkiezingen? Dan kan je steeds terecht bij Robbe (voorzitter van de raad van bestuur) of Remco (medewerker). 

#detoekomstisvanons