een gewijzigde procedure voor het aanstellen van EU-Commissarissen

Jong Groen pleit ervoor dat de lidstaatregeringen niet langer de Europese Commissarissen aanduiden, maar dat de Commissarissen echt alle Europese burgers gaan vertegenwoordigen.

Daarom zal de Europese President/Voorzitter van de Europese Commissie zelf Commissarissen voorstellen aan het Europees Parlement. Het Europees Parlement moet dan iedere kandidaat-Commissaris afzonderlijk goed- of afkeuren. De Europese Commissie bestaat dan uit maximaal 15 leden.

 

[standpunt #4, thema Europa en Internationale Politiek]

 

Het bovenstaande standpunt werd door de leden van Jong Groen aangenomen op het Amendementencongres van 24 april 2021. #JGCongres21 

Alle leden van Jong Groen hebben stemrecht en maken deel uit van het zogenaamde Open Forum, het belangrijkste beslissingsorgaan binnen de politieke jongerenwerking van Jong Groen waar interne richtlijnen en publieke standpunten bediscussieerd en gestemd worden. Via jaarlijkse congressen, online Open Fora, debatten, werkgroepenwerking,... bepalen de leden van Jong Groen zo zelf de standpunten waarmee we op het politiek-maatschappelijke debat willen wegen.

Check hier de standpuntenbundel met alle standpunten van Jong Groen.
(pdf, laatste update Amendementencongres 2021)


Deel je kennis met Jong Groen

Wil jij je ook inzetten voor een groenere en socialere wereld? Heb je over bepaalde thema's kennis die je graag wil delen met de leden van Jong Groen?
Vink via onze website de thema's af waarvoor we je om je input en expertise mogen vragen en ... deel je kennis!

DEEL JE KENNIS

Contact

Kilian Vandenhirtz

bestuurslid Basisdemocratie & Standpuntenbepaling
[email protected]

 


Paola Travella

covoorzitster Jong Groen (perscontact)
[email protected]

#detoekomstisvanons