Online Open Forum: Wonen

Met deze survey leggen we je tien voorstellen tot standpunten binnen het thema 'wonen' voor. Je kan voor elk van de voorstellen voor ('Akkoord'), tegen ('Niet Akkoord') stemmen of je onthouden via 'Onthouding'.

 • Let op, enkel leden van Jong Groen kunnen een geldige stem uitbrengen conform het huishoudelijk reglement van Jong Groen.
 • Je stem is anoniem.
 • De standpunten worden aangenomen met absolute meerderheid. Dit wil zeggen dat het aantal stemmen pro groter moet zijn dan het aantal stemmen contra en onthoudingen samen.
 • We streven naar een participatiegraad van minstens 225 stemmende leden. Overtuig al je mede-Jong Groenen om ook te stemmen. Je hoeft geen expert te zijn in het thema om te mogen stemmen. Elke stem telt. Standpunten worden enkel aangenomen bij 100 geldige stemmen.
 • De stemming wordt geopend op 10/03/2022 om 12:00 en wordt stopgezet op 15/03/2022 om 22:00. De resultaten van de stemming worden in de loop van de daaropvolgende week bekend gemaakt onder onze leden.

Op zoek naar leesvoer, discussie en pro- en contra-argumenten voor je je stem uitbrengt?
Nuttige feedback?

 • Voor of na het stemmen kan je via deze link je argumenten en pleidooien kwijt. Maak er gebruik van om je mede-leden te overtuigen om (voor of tegen) te stemmen! Deze website is enkel zichtbaar voor leden en enkel toegankelijk voor leden die inloggen. Check via deze link zeker ook de leeslijst (en vul gerust aan).
 • Als lid kan je ook steeds terecht in Jong Groen Intern, de gesloten Facebookgroep van Jong Groen, in zoverre je er de safe space-regels respecteert.
 • Als derde optie kun je deelnemen op de open discussie op discord, ook hier respecteer je de safe spaceregels.
 • Geef zeker ook je feedback over de procedure en stemtool zelf. Dat kan via deze link.
 • Je kan zeker ook rechtstreeks terecht bij Kilian, bestuurslid Basisdemocratie & Standpunten, met al je input over deze online standpuntenbepaling!

 


OVERZICHT VOORSTELLEN

De te stemmen standpunten zijn beschikbaar vanaf 10 maart.
De voorstellen tot standpunt worden voorgelegd aan het panel op de Themadag Wonen (13/03/2022, 12u-16u in Antwerpen), waarvoor je je hier kan inschrijven.

 

 1. Voor Jong Groen moet er meer geïnvesteerd worden in studentenkoten opdat studenten de private huurmarkt minder onder druk zetten. Dit dient te gebeuren door investeringen in de huidige studentenkoten enerzijds alsook door het bouwen van nieuwe studentenkoten anderzijds. link
 2. Jong Groen pleit voor meer investeringen in zogenaamde ‘aanpasbare woningen’. link
 3. Jong Groen vindt dat overheden en sociale huisvestingsmaatschappijen de wooneenheden en bouwgronden die ze bezitten, niet langer mogen verkopen op de private markt. Deze eigendommen moeten steeds ter beschikking staan van het algemeen belang en moeten worden gebruikt voor het bouwen van sociale woningen of het principe van een erfpacht moet worden toegepast. link
 4. Jong Groen omarmt het principe van ‘housing first’, waarbij mensen in een kwetsbare situatie eerst een woning krijgen. Vandaaruit volgt dan een intensieve begeleiding naar bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. link
 5. Jong Groen streeft naar een huurconventie. link
 6. Jong Groen pleit voor een verplicht quota van 20% sociale woningen bij nieuwbouwprojecten. link
 7. Jong Groen pleit voor een nieuw statuut voor tiny houses, opdat mensen er permanent in kunnen wonen. link
 8. Voor elke Vlaamse stad of gemeente voeren we een maximum aantal tweede verblijven in. Dit maximumaantal is in verhouding met het aantal woongelegenheden in de stad of gemeente. link

 

Je kan voor elk van de voorstellen voor ('Akkoord'), tegen ('Niet Akkoord') stemmen of je onthouden via 'Onthouding'. Bij de meeste standpunten voorzien we wat extra info, bronnen en woordverklaring in de bevraging zelf en op de standpuntenpagina

Deze standpunten werden voorbereid door de Themagroep Wonen of door individuele leden ingediend om voorgelegd te worden aan alle leden. Deelnemen aan deze Themagroep kan via het reageren op de vrijwilligersvacature of door contact op te nemen met Kilian, bestuurslid basisdemocratie en standpuntenbepaling, via [email protected]!

De stemming werd afgesloten#detoekomstisvanons