Online Open Forum: Onderwijs

Met deze survey leggen we je tien voorstellen tot standpunten binnen het thema 'onderwijs' voor. Je kan voor elk van de voorstellen voor ('Akkoord'), tegen ('Niet Akkoord') stemmen of je onthouden via 'Onthouding'.

 • Let op, enkel leden van Jong Groen kunnen een geldige stem uitbrengen conform het huishoudelijk reglement van Jong Groen.
 • Je stem is anoniem.
 • De standpunten worden aangenomen met absolute meerderheid. Dit wil zeggen dat het aantal stemmen pro groter moet zijn dan het aantal stemmen contra en onthoudingen samen.
 • We streven naar een participatiegraad van minstens 225 stemmende leden. Overtuig al je mede-Jong Groenen om ook te stemmen. Je hoeft geen expert te zijn in het thema om te mogen stemmen. Elke stem telt. Standpunten worden enkel aangenomen bij 100 geldige stemmen.
 • De stemming wordt stopgezet op 30/07/2023 om 00:00. De resultaten van de stemming worden in de loop van de daaropvolgende week bekend gemaakt onder onze leden.

Problemen om te stemmen via de gsm? Probeer dan eens via een pc! 

Op zoek naar leesvoer, discussie en pro- en contra-argumenten voor je je stem uitbrengt? Nuttige feedback?

 • Als lid kan je steeds terecht in Jong Groen Intern, de gesloten Facebookgroep van Jong Groen, in zoverre je er de safe space-regels respecteert.
 • Geef zeker ook je feedback over de procedure en stemtool zelf. Dat kan via deze link.
 • Je kan zeker ook rechtstreeks terecht bij Bernd, bestuurslid Basisdemocratie & Standpunten, met al je input over deze online standpuntenbepaling!

OVERZICHT VOORSTELLEN

We leggen jullie graag 8 voorstellen tot standpunten voor en ook 9 amendementen die werden ingediend op onze huidige standpunten binnen het thema onderwijs.

 1. Vanaf de lagere school wordt mentaal welzijn opgenomen in het leerplan.

 2. Jong Groen pleit ervoor dat de omgeving rond scholen veilig wordt gemaakt voor de grote hoeveelheid kinderen en jongeren die met de fiets naar school trekken.

 3. Jong Groen wil dat kruispuntdenken een plek krijgt in het onderwijs.

 4. Jong Groen pleit voor een vak 'gezondheid' waarbij zowel aan fysieke als mentale gezondheid gewerkt wordt.

 5. Jong Groen pleit voor een vermindering van administratieve taken van leerkrachten en extra ondersteuning voor leerkrachten.

 6. Jong Groen wil meer ademruimte en zekerheid creëren voor startende leerkrachten.

 7. Jong Groen wil de vrijheid van onderwijs terug bij de scholen leggen.

 8. Jong Groen wil meer aandacht voor een multicultureel kader voor onderwijsvakken.

 

Je kan voor elk van de voorstellen voor ('Akkoord'), tegen ('Niet Akkoord') stemmen of je onthouden via 'Onthouding'. 

Deze standpunten werden voorbereid door de Themagroep Onderwijs of door individuele leden ingediend om voorgelegd te worden aan alle leden. Deelnemen aan deze Themagroep kan via het reageren op de vrijwilligersvacature of door contact op te nemen met Bernd, bestuurslid basisdemocratie en standpuntenbepaling, via [email protected]!

 

De stemming is gesloten. 

Deze enquête heeft geen gepubliceerde vragen.

#detoekomstisvanons