10 okt 2018

Tegen onbetaalde stages

Onbetaalde stages buiten een opleiding zijn een groot probleem op de arbeidsmarkt. Meer en
meer bedrijven en instituten schakelen jongeren in voor gratis arbeid, wat ten koste gaat van
instapjobs.

Jong Groen vindt dat een stage thuishoort IN een opleiding, niet daarbuiten. Een stage is een
leerproces en moet plaatsvinden aan de hand van duidelijk vastgestelde regels, in samenspraak
met een erkend opleidingsinstituut. Dit opdat de stagiair geïnformeerd wordt over zijn rechten
en via de school een bescherming heeft bij misbruik. Indien hier buiten gewerkt wordt, omdat er
bv. geen opleiding voorzien is of de jongere zich wil omscholen in een bedrijf zelf, moet deze
stage een minimum aan sociale bescherming bevatten (arbeidsongevallenverzekering,
transportonkostenvergoeding, ...) betaald worden en aangegeven bij de VDAB, opdat de jongere
in elk geval bescherming heeft tegen uitbuiting.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
#detoekomstisvanons