Wat als Theo Francken minister van Volksgezondheid was?

In een satirische sketch in de stijl van het tv- programma "Wat Als?" klaagt Jong Groen het beleid van Theo Francken aan. De staatssecretaris weigert sinds enkele weken het aantal registraties van asielzoekers bij de Dienst Vreemdelingenzaken op te trekken, ondanks de verhoogde toestroom van vluchtelingen, met als gevolg dat vluchtelingen nu minstens 10 dagen moeten wachten alvorens zich nog maar te kunnen registreren. Het is vooral deze arbitraire grens van 250 dossiers per dag die de Jong Groenen een doorn in het oog is. "Deze vluchtelingencrisis is een noodsituatie die moet worden aangepakt met noodmaatregelen in plaats van halsstarrig vast te houden aan de boekhouderslogica", aldus Céline Van Den Abeele, voorzitter van Jong Groen.

Het filmpje toont hoe enkele zwaargewonden niet terecht kunnen op de spoedafdeling van het ziekenhuis. "We zouden niet aanvaarden dat de overheid een stop zet op het aantal zieken dat een ziekenhuis mag aanvaarden omdat de zogenaamde 'limieten' bereikt zijn. Voor ons, Jong Groen, is het even absurd een limiet te stellen aan het aantal registraties bij de Dienst Vreemdelingenzaken," legt Van Den Abeele uit, "Het is niet alleen de verdomde plicht van overheid om deze mensen onmiddellijk hun aanvraag te laten indienen, het is ook een kwestie van menselijkheid”.

Wat als Theo Francken minister van Volksgezondheid was