Meyrem Almaci, voormalig woordvoerster van Jong Groen!, is na haar zwangerschap helemaal klaar om het mooie weer te maken in de Kamer. Als fractieleidster zal zij Leterme en co het vuur aan de schenen moeten leggen. De Peperredacttie zocht haar op enkele weken na haar échte start als parlementslid.
Als het over de Europese Unie gaat, zijn er niet zoveel onderwerpen die mensen meer beroeren dan de kwestie van de grenzen. Hoever kan de Unie nog uitbreiden? Is er zoiets als een Europese identiteit? Zijn er eigenlijk grenzen aan de Unie? Allemaal vragen waarop Hendrik Vos, Europaspecialist van de UGent, een antwoordt formuleert in een opiniebijdrage voor Peper.
Een voorstelling met als titel ‘Mijn leven met Leterme' lijkt ons veelbelovend. De burgemeester van Temse, waar het stuk van Vitalski in try-out zou gaan, dacht daar anders over en verbood het. Jong Groen! en Animo programmeerden het stuk en heel politiek, cultureel en journalistiek Vlaanderen had er prompt een uitgesproken mening over. Peper polste achteraf bij Vitalski himself.
Hoeven we Mieke Vogels nog voor te stellen? Onze kersverse voorzitster legde al een mooi parcours binnen Groen! af. Vlaams minister van welzijn, gezondheid en gelijke kansen, fractievoorzitster, volksvertegenwoordiger en schepen in Antwerpen zijn slechts enkele etappes uit haar politieke loopbaan. Redenen genoeg om haar een keer te interviewen, dacht de Peperredactie.
Erik Swyngedouw, vandaag professor geografie aan de universiteit van Manchester na ongeveer 20 jaar in Oxford en meester in politiek-economische analyses van het hedendaags kapitalisme, interesseert zich hoe langer hoe meer voor ecologie en de veranderingen in de natuur. Hij zorgt daarbij voor erg boeiende analyses. Boeiende analyses, dat laat Peper zich geen twee keer zeggen...

Pagina's