Reiner Braun is voorzitter van de Duitse poot van IALANA, de internationale vereniging van juristen tegen atoomwapens. Hij is dan ook de ideale gesprekspartner voor een kritische doorlichting van het internationale politieke strijdtoneel en van de Navo in het bijzonder.
Per jaar betalen we in Europa gemiddeld 7000 euro voor studies in het hoger onderwijs. Geen lachertje, dus. Internationaal vergelijkend onderzoek toont aan dat een groot deel van de bevolking die hallucinante bedragen niet kan ophoesten.
In de Beerselse gemeenteraad zit Groen! mee aan de bestuurstafel en in de OCMW-raad waakt de jonge Maarten Motté over de groene lijn. Bijna alle beslissingen worden unaniem genomen met het algemeen belang voor ogen. Peper legde zijn oor te luisteren bij Maarten.
Ides Nicaise is al geruime tijd actief als onderzoeker. Als hoofd van de onderzoeksgroep onderwijs aan het HIVA publiceert hij op dit moment onder meer over de sociale ongelijkheid in het onderwijs. In Peper laat hij zijn licht schijnen over de sociale ongelijkheid in ons onderwijs.
Ben je toevallig een laatstejaarsstudent? En heb je al overwogen of je dit jaar de arbeidsmarkt wil verkennen? Of blijf je gezien de economische crisis liever nog wat in het studentenmilieu hangen? Peper staat stil bij de oorzaken en oplossingen voor deze financiële en economische crisis. 

Pagina's