Elke dag opnieuw lijden ongeveer één miljard mensen honger op onze planeet. Er is een continue stijging van de bevolkingsgroei en de voedselprijzen, een stagnerende groei van de oogstopbrengsten en een ongelijke verdeling van voedingsmiddelen. De hongerigen spijzen: een onmogelijke taak?

In hoeverre zijn natuur en landbouw vandaag al partners? En hoe kan landbouw op een duurzame manier het hoofd bieden aan de voedselcrisis wereldwijd? Peper zat op hete kolen en sprak daarom af met Marc Rosiers van de Boerenbond.

Elk energieproces gaat gepaard met afval, bij kernenergie is dat niet anders. Zo groot de energiewinst is, zo groot is ook het afvalprobleem. Wat na kernsplitsing overblijft is immers niet alleen gevaarlijk, het is heel lang heel erg gevaarlijk. En nog zorgwekkender: we weten helemaal niet wat ermee aan te vangen.
Het leven op de schoolbanken verschilt sterk van het werkleven en de overstap verloopt niet altijd van een leien dakje. Peper legt alvast een aantal stellingen voor aan Sonja Teughels, Sr Adviseur van het VOKA-kenniscentrum, en Tom Vrijens, verantwoordelijke voor ACV-Jongeren.
Door de politieke ‘strubbelingen' die in dit land de media overheersen, was het je misschien bijna ontgaan. 2010 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit en dat werd, na bijna 3,5 miljard jaar van leven op deze planeet, wel eens tijd. Planten- en diersoorten verdwijnen namelijk aan een razend tempo.

Pagina's