Wie bij het horen van de term 'esthetica' automatisch aan de lessen in de middelbare school denkt waarin de geschiedenis van de kunst op het programma stond, kijkt waarschijnlijk raar op bij de combinatie van de termen 'natuur' en 'esthetica'. Toch is deze combinatie evidenter dan ze op het eerste gezicht zou lijken.
MO*Magazine blaast dit jaar tien kaarsjes uit. Haar blik op de mondialisering en de menselijke gevolgen maakt het blad uniek in ons medialandschap. Gie Goris staat al sinds de heydays van de antiglobaliseringsbeweging aan het roer van MO*.
Waarom doen mensen dingen die het leefmilieu beschadigen? En hoe kunnen activisten het tij keren zonder ontmoedigd te raken door doemberichten en dystopieën? Een antwoord op deze vragen vind je in het boekje 'De toekomst heroveren' van de Duitse sociaal-psycholoog Harald Welzer.
Experten twijfelen of Albert Einstein over volledige kennis beschikte wanneer hij zei: "Als de bijen sterven, sterft de mensheid binnen de twee jaar". Maar bijenhouders en milieuverenigingen luiden wel al enkele jaren de alarmbel met niet al te beste vooruitzichten.
Ze waren niet meer te tellen, de artikels die de redactie van het tijdschrift 'Streven' ontving en die allemaal draaiden rond dezelfde thema's: vermarkting, commercialisering, kwantificering, neoliberalisme. Bij de redactie ontstond zo het idee een aantal van deze artikels te bundelen tot een boek.

Pagina's