Meer en meer burgers trekken naar de stad. Tegen 2030 zal 60 procent van de mensen in de steden wonen en tegen 2050 zal dat 70 procent zijn. Dat maakt dan ook dat er heel wat uitdagingen op ons afkomen. Er is een verschil tussen de manier waarop de stad vroeger werd gezien, hoe ze vandaag is en hoe ze morgen kan zijn.
Kristof Calvo, 27 jaar jong, zetelt voor Groen in de Kamer. In 2010 was hij met zijn 8535 dagen het jongste rechtstreeks verkozen parlementslid ooit in België. We spreken met hem af in Mechelen, de stad waar hij naar verhuisde in 2009 en sinds vorig jaar gemeenteraadslid is, voor een babbel over energie.
25 mei nadert. De verkiezingscampagne bereikte kruissnelheid en discussies over onder meer economisch herstel, migratie, jeugdwerkloosheid en de kosten van de vergrijzing beheersen het publieke debat. De grote afwezige blijft wederom het leefmilieu.
Wat houdt kapitalisme juist in en wat zijn de argumenten pro en contra? Peper ging luisteren op de themadag kapitalisme en biedt op deze pagina's graag een inleiding bij het debat.
Het gaat de Eurofielen niet voor de wind. De grote leiders van weleer hebben plaats gemaakt voor de grijze technocraten aan het Schumanplein, geflankeerd door een schare rabiate Europahaters. Peper ging daarom op zoek naar een voorstander van het 'Europese project' en vond die in de figuur van Philippe Van Parijs.

Pagina's