Verkiezingen bestuur Jong Groen Gent 2016

Het nieuwe werkjaar staat weer voor de boeg. Om dit nieuwe jaar op te starten, zijn we op zoek naar een nieuwe bestuursploeg. De bestuursploeg bestaat uit één voorzitter, één secretaris en drie bestuursleden. Deze bestuursploeg is verantwoordelijk voor het organiseren van de onze Gentse lokale afdeling van Jong Groen en is het aanspreekpunt voor de leden.

De weg naar de verkiezingen

Bij Jong Groen willen we dat zo veel mogelijk mensen de kans krijgen om deel te nemen aan de verkiezingen. Daarom nemen we onze tijd om het democratisch proces te doorlopen. Hieronder lees je hoe dit in elkaar zit.

Nomineren

Eerst krijgen jullie, onze leden, de mogelijkheid om mensen te nomineren. Nomineren kon tot 26 augustus. Dit is dus niet meer mogelijk.

Kandideren 

Na 26 augustus is het enkel nog mogelijk om jezelf kandidaat te stellen voor een functie. Je kunt dit doen door het kandideringsformulier in te vullen. Kandidering loopt nog tot 2 september.

Naar het kandideringsformulier

Campagneweek

Vanaf 2 september zijn alle kandidaten bekend. Zo leren jullie de kandidaten van het toekomstig bestuur beter kennen. We sturen de lijst met kandidaten op naar alle leden en nodigen iedereen uit om op de verkiezingsdag aanwezig te zijn.

Verkiezingsdag

Op 9 september wordt de verkiezing. Jullie zijn allemaal uitgenodigd als lid van Jong Groen Gent om te stemmen voor ons nieuwe bestuur.

Bestuursfuncties

We zijn in totaal op zoek naar 5 bestuurders. 

  • Voorzitter (1): de voorzitter is het gezicht van de Jong Groen Gent. Deze moet instaan voor de juiste organisatie van het bestuur intern. Daarnaast wordt deze ook verwacht om Jong Groen te representeren in het lokale Groen Gent partijbestuur.
  • Secretaris (1): de secretaris is de rechterhand van de voorzitter. Deze staat in voor de administratie van Jong Groen en het beheren van de financiële middelen.
  • Bestuurslid (3): de bestuursleden versterken de lokale groep als verantwoordelijke voor enkele specifieke taken, die doorheen het werkjaar worden vastgelegd. Hieronder valt als eerste de verantwoordelijkheid als het trekken van werkgroepen en organiseren van activiteiten. Doorheen het jaar worden volgende verantwoordelijkheden ook bedeeld aan bestuursleden:
    • Uitsturen van communicatie via e-mail en sociale media
    • Opvolging lokale Gentse politiek
    • Coördinatie Jong Groen nationaal acties op lokaal niveau

Met Jong Groen Gent streven we naar een zo veel mogelijke spreiding van de genderidentiteit, maar we leggen geen quota vast.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over deze verkiezingen? Stuur gerust je vragen, opmerkingen of diepste verlangens naar Dries. Hij coördineert als uittredend bestuurslid als coördinator van de verkiezingen.

Dries De Smet
Bestuurslid Jong Groen Gent
Telefoon: +32 497 82 73 46
E-mailadres: desmetdries0 [at] gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/driesdesmet