The Unkown Refugee

De Europese leiders bereikten deze week een akkoord over de spreiding van vluchtelingen over de 28 lidstaten. Over hoe ze de oorzaak van deze crisis wil aanpakken horen we echter nog steeds geen woord. “Politici focussen zich op de vluchtelingen binnen hun eigen grenzen, maar vergeten diegene die nog op de vlucht zijn”, stelt Céline Van Den Abeele, voorzitter van Jong Groen. Opdat deze vele anonieme slachtoffers niet vergeten zouden worden, plaatste Jong Groen een kruis ter herdenking van de onbekende vluchteling op het Sint-Pietersplein in Gent.

“Door de navelstaarderij van onze politici, lijken we te vergeten dat nog dagelijks mensen verdrinken in de Middellandse Zee,” herinnert Van Den Abeele ons. Met hun actie roept Jong Groen de huidige beleidsmakers op tot meer menselijkheid in de aanpak van deze crisis. “De huidige voorstellen zoals het push-back beleid zullen het dodentol bovendien alleen maar doen toenemen.” Beter is volgens Jong Groen om opnieuw legale vluchtroutes open te stellen, zodat de zoektocht naar een toekomstperspectief niet langer met het leven bekocht moet worden.

Tegelijkertijd roept Jong Groen op dringend extra budget vrij te maken, opdat opvang in de regio menswaardig en dus een valabel alternatief is. “Onvoorstelbaar dat zoveel politici praten over die opvang in de regio, maar dat het Europees fonds dat dit mogelijk moet maken zo goed als leeg blijft”, zo verbaast Van Den Abeele zich.

Tenslotte moet, hoe moeilijk ook, de oorzaak van deze vluchtelingencrisis aangepakt worden. Gesprekken, in eerste instantie met Rusland, kunnen gestart worden binnen de schoot van de Verenigde Naties, zo besluiten de jonge ecologisten.